Prezentacja KIR S.A.: Jednolity Plik Kontrolny. Skuteczne narzędzie w walce z nadużyciami

NBS 2016/06

Już za kilka miesięcy duże przedsiębiorstwa, a także instytucje finansowe będą zobowiązane przekazywać fiskusowi dane w ujednoliconej formie. Ma to związek ze zmianami w ordynacji podatkowej, które od 1 lipca 2016 r. wprowadzają w życie Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Dane w takiej formie będą musiały być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, który zagwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych plików. JPK umożliwi automatyczne sprawdzanie rozliczeń firm oraz usunie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych.

Już za kilka miesięcy duże przedsiębiorstwa, a także instytucje finansowe będą zobowiązane przekazywać fiskusowi dane w ujednoliconej formie. Ma to związek ze zmianami w ordynacji podatkowej, które od 1 lipca 2016 r. wprowadzają w życie Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Dane w takiej formie będą musiały być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, który zagwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych plików. JPK umożliwi automatyczne sprawdzanie rozliczeń firm oraz usunie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych.

Według raportu PwC, szacowana wartość luki w należnym podatku VAT wyniosła w 2015 r. prawie 53 mld zł, czyli ok. 3 proc. PKB1. Dla porównania, w 2014 r. było to 41 mld zł (2,4 proc. PKB). W celu redukcji tego zjawiska rząd postanowił zaostrzyć walkę z wyłudzeniami VAT i wprowadził działania mające ograniczyć skalę nadużyć. Narzędziem mającym wspierać ten proces jest Jednolity Plik Kontrolny.

JPK – co to takiego?

W związku z Ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, od 1 lipca br. przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 250 osób lub mają obroty przekraczające 50 mln euro, będą musiały przekazywać na żądanie organów podatkowych dane finansowe w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zmiany obejmą też mniejsze podmioty, te jednak będą miały czas na przygotowanie odpowiedniej infrastruktury informatycznej dłuższy o 24 miesiące – do 1 lipca 2018 r. Do tego czasu małe i średnie przedsiębiorstwa będzie obowiązywał okres przejściowy, podczas którego przekazywanie danych w wersji elektronicznej będzie fakultatywne.

Jednolity Plik Kontrolny będzie standardem, w którym podatnik, na żądanie organu podatkowego, będzie musiał przekazywać księgi podatkowe i dowody księgowe w formacie XML. Składać się on będzie z siedmiu struktur logicznych. Jak podaje Ministerstwo Finansów2 będzie to: ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, wyciągi bankowe, księgi rachunkowe, magazyn, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów.

Koncepcja Jednolitego Pliku Kontrolnego została opracowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) już w 2005 r. i funkcjonuje pod nazwą SAF-T (Standard ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: