Prezentacja: KIR S.A. uruchamia rozliczenia w ramach EACHA

BANK 2010/11

Tempo dostosowywania polskiego systemu rozliczeń międzybankowych do standardów europejskich może być powodem do dumy dla całej branży bankowej. Dzięki bardzo wczesnemu wdrożeniu systemu EuroELIXIR, w którym rozliczane są międzybankowe zlecenia płatnicze nominowane w euro, Polska stała się niemal od początku swojego członkostwa w Unii Europejskiej pełnoprawnym uczestnikiem infrastruktury płatniczej w euro. Ale sukcesów jest znacznie więcej. Co udało się osiągnąć w dziedzinie unifikacji standardów do tej pory i jakie zmiany czekają nas w najbliższym czasie?

Tempo dostosowywania polskiego systemu rozliczeń międzybankowych do standardów europejskich może być powodem do dumy dla całej branży bankowej. Dzięki bardzo wczesnemu wdrożeniu systemu EuroELIXIR, w którym rozliczane są międzybankowe zlecenia płatnicze nominowane w euro, Polska stała się niemal od początku swojego członkostwa w Unii Europejskiej pełnoprawnym uczestnikiem infrastruktury płatniczej w euro. Ale sukcesów jest znacznie więcej. Co udało się osiągnąć w dziedzinie unifikacji standardów do tej pory i jakie zmiany czekają nas w najbliższym czasie?

Elżbieta Michalik
Starszy Specjalista W Departamencie Rozliczeń KIR S.A.

Pierwszym krokiem w kierunku dostosowania systemu EuroELIXIR do standardów europejskich było połączenie go z paneuropejską izbą rozliczeniową STEP2. Jako jedyna izba rozliczeniowa w tej części Europy, KIR S.A. niemal od razu po wstąpieniu naszego kraju do UE stała się istotnym podmiotem infrastruktury płatniczej w euro. Ponieważ założenia funkcjonowania STEP2 nie przewidywały bezpośredniego uczestnictwa w systemie innej izby rozliczeniowej, realizacja zleceń międzysystemowych w systemie EuroELIXIR możliwa była jedynie dzięki pośrednictwu Narodowego Banku Polskiego, posiadającego status bezpośredniego uczestnika STEP2. KIR S.A. natomiast pełniła i nadal pełni rolę operatora technicznego NBP, przejmując odpowiedzialność za wysyłanie/odbieranie komunikatów płatniczych do/z systemu STEP2.

Kluczowe znaczenie dla przyszłości i rozwoju systemu EuroELIXIR mają jednak rozwiązania bazujące na standardach SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro). Udostępniony z początkiem 2008 r. instrument SEPA Credit Transfer (SCT) to pierwszy krok KIR S.A. w SEPA, który de facto wprowadził do polskiego systemu rozliczeń międzybankowych paneuropejskie polecenie przelewu. Rozwiązanie to zapewnia szybką i bezpieczną realizację uznaniowego zlecenia płatniczego w euro w standardzie XML ISO20022, zgodnym z wytycznymi Europejskiej Rady ds. Płatności. Transakcje SCT jako rozwiązanie dla konsumentów tańsze i – dzięki zapewnieniu pełnej automatyzacji przetwarzania (STP Straight Through Processing) – znacznie szybsze, stopniowo zyskują coraz większy udział w strukturze rozliczeń EuroELIXIR.

Wysoka dynamika wzrostu komunikatów SEPA

Wraz z wprowadzeniem komunikatów SEPA dynamika wzrostu liczby komunikatów przetwarzanych w systemie EuroELIXIR zwiększyła się o ponad 50 proc. W związku z przechodzeniem banków na nowy standard komunikatów, zauważalna stała się również tendencja do ograniczania przez banki wykorzystania komunikatów w formacie MT. Dynamiczny rozwój komunikatów SEPA oraz ograniczanie komunikatów MT spowodował bardzo znaczące zmiany udziałów poszczególnych typów komunikatów w systemie EuroELIXIR. W ciągu pierwszych 12 miesięcy od uruchomienia udział komunikatów SEPA w komunikatach przetwarzanych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: