Prezentacja KPMG: Czy korzystanie z elektronicznych kanałów bankowości jest bezpieczne?

BANK 2011/02

Liczne awarie portali bankowości elektronicznej w ciągu ostatniego roku spowodowały, iż temat bezpieczeństwa transakcji elektronicznych stawał się tematem publicznym. Pozostaje pytanie, na ile faktycznie ilość awarii wzrosła, a na ile obecność tego tematu w dyskursie jest wynikiem większego zainteresowania mediów. Faktem bezspornym jest jednak to, że bezpieczeństwo transakcji realizowanych za pośrednictwem kanałów elektronicznych pozostaje jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzje klientów co do korzystania z takich rozwiązań. Mając świadomość istotności zagadnień związanych z bezpieczeństwem kanałów elektronicznych, Firma Doradcza KPMG we współpracy z "Miesięcznikiem Finansowym BANK", pod patronatem Związku Banków Polskich, poświęciła drugą edycję badania funkcji IT w polskich bankach zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem w kanałach bankowości elektronicznej.

Paweł Skowroński,
Krzysztof Radziwon

Taki wybór tematu badania uzasadnia również rosnący udział kanałów elektronicznych w transakcjach bankowych na przestrzeni ostatnich lat, który zwiększa się systematycznie i prawdopodobnie wraz ze wzrostem poziomu cyfryzacji polskiego społeczeństwa (według raportu Związku Banków Polskich „Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe – NETB@ NK” w pierwszych trzech kwartałach 2010 liczba aktywnych klientów bankowości internetowej wzrosła o 14,87 proc.) będzie coraz większy. Niestety, wraz ze wzrostem popularności oraz dostępności tychże kanałów zwiększyło się również zainteresowanie nimi ze strony osób niekoniecznie będących stałymi klientami tychże banków

Jedno z pierwszych pytań, jakie zadaliśmy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: