Prezentacja KPMG: I Kongres Podatkowo- -Rachunkowy KPMG

BANK 2011/02

W czwartek, 20 stycznia 2011 r. warszawski hotel Hilton przeżył wręcz oblężenie. Na I Kongres Podatkowo-Rachunkowy KPMG przybyli dyrektorzy finansowi, główni księgowi i członkowie zarządów największych spółek z Polski i z zagranicy

Patronat nad inicjatywą objął m.in. „Miesięcznik Finansowy BANK”.

Program kongresu obejmował zmiany, jakie zostały wprowadzone od roku 2011 w przepisach podatkowych: w PIT, CIT, VAT oraz w obszarze cen transferowych, a także w przepisach rachunkowych dotyczących m.in. MSSF i MSR 36. Z zakresu sprawozdawczości finansowej została także poruszona problematyka błędów popełnionych w przedsiębiorstwach podczas przygotowywania sprawozdań finansowych. Prelekcje wygłaszali doradcy podatkowi, praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, partnerzy i dyrektorzy w firmie doradczej KPMG. W każdej z prezentacji wzięło udział ponad 500 uczestników. Wykłady poprowadzili:

  • Jacek Bajger, partner, doradca podatkowy w KPMG (Transakcje między podmiotami powiązanymi – ceny transferowe ujarzmione),
  • Rafał Ciołek, doradca podatkowy, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: