Prezentacja: MACIF Życie TUW

NBS 2009/09

MACIF Życie jest towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, którego nadrzędnym celem jest ubezpieczanie klientów na jak najlepszych warunkach.

MACIF Życie jest towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, którego nadrzędnym celem jest ubezpieczanie klientów na jak najlepszych warunkach.

W odróżnieniu od ubezpieczycieli działających w formie spółek akcyjnych, dla których najważniejszym jest maksymalizacja zysków, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych nie działa pod presją akcjonariuszy lecz ubezpieczonych. Nasza działalność może się zatem skupić na samym sednie profesji ubezpieczeniowej, czyli na ubezpieczaniu na możliwie najkorzystniejszych warunkach, i to zarówno w zakresie proponowanych ryzyk, ceny ubezpieczenia, jak i wysokiego poziomu obsługi klienta. Zawsze w centrum naszej uwagi znajduje się ubezpieczony. Ponadto MACIF Życie TUW jest krajowym zakładem ubezpieczeń, co jest bardzo ważną cechą. Stanowiło to zresztą jeden z warunków rozpoczęcia działalności przez Grupę MACIF w Polsce.

Interesujący jest fakt, iż MACIF Życie TUW nie stara się być konkurencyjny, po prostu de facto jest konkurencyjny. Z racji swojej formy MACIF Życie musi odpowiadać na zapotrzebowanie swoich ubezpieczonych, a nie na zapotrzebowanie akcjonariuszy w kwestii dywidendy. W związku z tym cały proces rozwoju opiera się na długofalowych założeniach i na solidnych podstawach.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: