Prezentacja: Młodzi profesjonaliści o etyce w finansach

NBS 2014/07-08

Zakończona rozdaniem nagród II edycja Konkursu "Etyka w finansach - nagroda Robina Cosgrove" jeszcze bardziej niż poprzednia podkreśla znaczenie etyki w życiu zawodowym młodych profesjonalistów.

Zakończona rozdaniem nagród II edycja Konkursu "Etyka w finansach - nagroda Robina Cosgrove" jeszcze bardziej niż poprzednia podkreśla znaczenie etyki w życiu zawodowym młodych profesjonalistów.

Róża Milic-Czerniak

Jury nagrodziło trzy prace spośród 35 nadesłanych (w edycji I nadesłano 27 prac) przez osoby wywodzące się z grona pracowników banków, instytucji okołobankowych oraz środowiska akademickiego (studenci oraz młodzi pracownicy nauki). Zwycięzcą został Marcin Stroński za pracę „Social-banking. Bankowość jako demokracja czy jako dyktatura”. Miejsce drugie zajęła Agnieszka Cymerman za esej „Etyko-kreacja – oswajanie etyki”. Wyróżniono również Alicję Kuras za pracę „Big Data w świecie finansów – aspekty etyczne”.

Do II edycji konkursu przesłano nie tylko więcej opracowań, ale także pojawiło się w nich wiele nowych aspektów dotyczących zachowań etycznych w finansach, takich jak: nowe wyzwania etyki w obliczu Big Data; konieczność rozszerzenia zestawu mierników oceny działalności banków o tzw. mierniki miękkie, pozaekonomiczne, związane z zachowaniami etycznymi oraz społeczną odpowiedzialnością banków; poruszono istotny wątek mediacji w rozstrzyganiu sporów z klientami, uwzględniony w dyrektywie ADR (dotyczącej alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów); oceniono przestrzeganie zasad Global Compact i innych inicjatyw przez banki globalne, wskazując nagminne ich naruszanie oraz zgłoszono propozycje bardziej rygorystycznego egzekwowania od banków przyjętych zasad. Dominującą tematyką także i w tej edycji były jednakże zagadnienia związane z deontologią pracowników (w prawie 80 proc. prac podnoszony był wątek uwarunkowań zachowań etycznych pracowników) oraz destruktywnego wpływu zawyżonych planów sprzedażowych na erozję zachowań etycznych pracowników w bankach.

Niepożądane i pożądane zachowania

Oryginalne, dwubiegunowe, wyraziste w aspekcie porównań ujęcie funkcjonowania banków w kilkunastu zestawieniach przeciwstawnych charakterystyk wywodzących się „z dwóch światów, które łączy ze sobą słowo social” (media społecznościowe vs. ideologia socjalizmu)” przedstawił laureat I nagrody, Marcin Stroński. Listę charakterystyk funkcjonowania banku otwiera popularny temat: relacja vs. realizacja planu, a zaraz za nią plasują się motywatory vs. demotywatory, listę tę zamyka temat: kontrola vs. współpraca i zaufanie. Autor stara się zestawić najistotniejsze cechy funkcjonowania banku, pokazując z jednej strony te z czarnej listy – niepożądane, których nie brakuje w rzeczywistości w opozycji do pożądanych, które sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi banków, ich pracowników i klientów. Esej kończy pytaniem „czy cel uświęca środki”, udzielając na nie szybko odpowiedzi, iż „Gospodarka centralnie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: