Prezentacja: Na ile sektor bankowości spółdzielczej jest narażony na wyłudzenia kredytów?

NBS 2014/11

Tylko ścisła współpraca wszystkich banków oraz SKOK-ów w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom jest kluczem ograniczania strat fraudowych.

Tylko ścisła współpraca wszystkich banków oraz SKOK-ów w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom jest kluczem ograniczania strat fraudowych.

Witold Krajewski,
Departament Rynku Bankowego, Biuro Informacji Kredytowej

Utrwaliło się przekonanie, że banki spółdzielcze w niewielkim stopniu są narażone na ryzyko wyłudzeń kredytów. Tezę tę uzasadnia specyfika działalności tego sektora, który współpracuje na rynkach lokalnych i charakteryzuje się wysoką identyfikacją własnych klientów. Przeświadczenie to weryfikuje analiza wykonana w Biurze Informacji Kredytowej na danych dotyczących kredytów dla osób fizycznych.

Skala wyłudzeń

Rzeczywista skala wyłudzeń kredytów w polskim sektorze bankowym jest trudna do oszacowania. Wynika to z wielu przyczyn, takich jak np. brak rzetelnej weryfikacji fraudowej, ograniczenia kadrowych w bankach, rejestracja wyłudzeń jako straty kredytowej.

Analiza przeprowadzona na podstawie danych BIK z lat 2011-2013 wykazała możliwą skalę problemu wyłudzeń we wszystkich bankach na poziomie ok. 0,4-0,45 proc. kwoty nowo udzielanych kredytów, co stanowi wartość 450-550 mln zł rocznie. Ilościowo oznacza to co setny udzielany kredyt

Z analizy wynika, że dane z banków spółdzielczych we wskazanym okresie wykazują możliwości wyłudzeń na poziomie 8-11 mln zł rocznie, co – zważywszy na ilość banków spółdzielczych – może potwierdzać przekonanie o mniejszej skali zjawiska wyłudzeń kredytów w tych instytucjach. Jednak gdy popatrzymy na zagadnienie z poziomu ilości wyłudzonych zobowiązań, okaże się, że problem występuje również w sektorze banków spółdzielczych.

O ile procentowy udział wyłudzonych kredytów jest zbliżony, to średnia kwota wyłudzonego kredytu w bankach spółdzielczych jest o połowę niższa niż dla całego sektora bankowego. Jest to prawdopodobnie – wynikający w szczególności z obszarów działania tych instytucji – efekt oferty produktowej oraz profilu klientów banków spółdzielczych.

Niemniej, mając na uwadze dynamiczną ekspansję banków spółdzielczych oraz wprowadzanie nowych produktów dla klientów, należy założyć już dziś potrzebę zintensyfikowania działań zmierzających do ograniczania zjawiska wyłudzeń także w tym sektorze.

Jedną z takich możliwości jest współpraca banków spółdzielczych w ramach wspólnych inicjatyw banków komercyjnych oraz Biura Informacji Kredytowej w zakresie współdzielenia informacji dla przeciwdziałania wyłudzeniom w ramach Systemu Baza Informacji – Weryfikacja (BIOW).

Założenia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: