Prezentacja: Na ile sektor bankowości spółdzielczej jest narażony na wyłudzenia kredytów?

NBS 2014/11

Tylko ścisła współpraca wszystkich banków oraz SKOK-ów w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom jest kluczem ograniczania strat fraudowych.

Witold Krajewski,
Departament Rynku Bankowego, Biuro Informacji Kredytowej

Utrwaliło się przekonanie, że banki spółdzielcze w niewielkim stopniu są narażone na ryzyko wyłudzeń kredytów. Tezę tę uzasadnia specyfika działalności tego sektora, który współpracuje na rynkach lokalnych i charakteryzuje się wysoką identyfikacją własnych klientów. Przeświadczenie to weryfikuje analiza wykonana w Biurze Informacji Kredytowej na danych dotyczących kredytów dla osób fizycznych.

Skala wyłudzeń

Rzeczywista skala wyłudzeń kredytów w polskim sektorze bankowym jest trudna do oszacowania. Wynika to z wielu przyczyn, takich jak np. brak rzetelnej weryfikacji fraudowej, ograniczenia kadrowych w bankach, rejestracja wyłudzeń jako straty kredytowej.

Analiza przeprowadzona na podstawie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: