Raport specjalny: Na kłopoty… unia rynków kapitałowych

BANK 2015/07-08

Dajmy szansę wzrostowi Rozgrywający się na naszych oczach kolejny rozdział greckiej tragedii skupił uwagę na problemach "chorego człowieka Europy" i stępił nieco ostrość postrzegania nierozwiązanych problemów w pozostałych państwach kontynentu. Niesłusznie. Pomimo wysiłków, szereg gospodarek unijnych w dalszym ciągu boryka się z anemicznym wzrostem i presją deflacyjną. Jednocześnie bez pracy w skali UE pozostają zatrważające 24 mln osób. Wszystko to potęgują nierozwiązane problemy demograficzne, takie jak starzejące się społeczeństwa. Nie dziwi więc, że tworzenie nowych miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego to dla brukselskich decydentów absolutny priorytet. Dotychczasowe inicjatywy, jak przykładowo Plan Inwestycyjny na kwotę 315 mld euro, przewidujący m. in. utworzenie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), stanowią z pewnością krok we właściwym kierunku. Cieszy fakt, że Komisja Europejska nie spoczęła na laurach i szuka dalszych sposobów na długoterminowe wsparcie inwestycji.

Tomasz Książek,
dyrektor w dziale audytu ogólnego w KPMG w Polsce

Choć swobodny przepływ kapitału zapisany został już w traktatach rzymskich tworzących zręby Unii, jej rynki kapitałowe są nadal rozdrobnione i zazwyczaj ograniczone do wymiaru krajowego, co uwidocznił obecny kryzys. Gdy porównamy to z sytuacją w innych częściach świata, zwłaszcza w USA czy Japonii, zauważymy znaczną zależność europejskich przedsiębiorców od finansowania bankowego przy relatywnie niższym udziale rynków kapitałowych. Jak podają źródła unijne, w USA średnie przedsiębiorstwa pozyskują pięć razy więcej środków finansowych na rynkach kapitałowych niż ma to miejsce w UE, gdzie większość małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zwraca się po finansowanie wyłącznie do banków (przy czym spora ich część jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: