Prezentacja: Najważniejsza jest elastyczność

NBS 2012/05

Rozmowa z Tammo Van Leeuwen, dyrektorem ds. rozwoju w Callataÿ & Wouters

Rozmowa z Tammo Van Leeuwen, dyrektorem ds. rozwoju w Callataÿ & Wouters

Czym zajmuje się Callataÿ & Wouters?

Dostarczamy centralne systemy informatyczne dla banków obsługujące zarówno front, jak i back office. Koncentrujemy się na systemach dla banków detalicznych oraz tych prowadzących sprzedaż poprzez internet w modelu direct. Jesteśmy pierwszym międzynarodowym dostawcą systemów IT, oferującym oprogramowanie, które można łatwo aktualizować, zgodnie z nowymi regulacjami dotyczącymi bankowości w Polsce i w innych krajach europejskich.

Co szczególnie wyróżnia oprogramowanie Callataÿ & Wouters?

Wyróżnia nas to, że przekazujemy klientom oprogramowanie wraz z kodem źródłowym. Daje to im możliwość swobodnego wyboru sposobu dalszej współpracy z nami. Może to być współpraca taka jak ze standardowym dostawcą systemów informatycznych, który całościowo dba o utrzymanie systemu, aktualizuje oprogramowanie lub może robić to samodzielnie. Ma pełną swobodę wyboru modelu i zakresu współpracy. Kolejnym elementem różniącym nas od pozostałych dostawców jest oferowanie otwartego środowiska. Większość naszych konkurentów dostarcza zamknięte systemy, w których zgromadzono wszystkie możliwe funkcjonalności aktywowane tylko wtedy, jeśli klient je zakupi. To może być powodem problemów z integracją, w przypadku gdy bank chce zintegrować takie oprogramowanie z innym. Nasz system jest w pełni zorientowany na usługi, nie na produkty i łatwo go integrować z innym oprogramowaniem już działającym w banku. Rozwijamy tylko takie funkcjonalności, które niosą w sobie wartość dodaną. Na przykład Bank BPS, który obecnie wdraża nasz system Thaler, korzysta z platformy SAP, czyli z księgi głównej, systemów kadrowych i innych zawartych w nim funkcjonalności, a Thaler tylko integruje te funkcje. Czyli bank może mieć bardzo różnorodne środowisko i zatrzymać sobie te rozwiązania, z których chce nadal korzystać. Większość dostawców woli, by bank rezygnował z takich rozwiązań, bo łatwiej jest im implementować własne systemy. Standardowo jedno na cztery wdrożenia systemów informatycznych w bankach jest nieudane. My mamy 100-procentową skuteczność przeprowadzonych wdrożeń.

Jakie znaczenie ma to, że Callataÿ & Wouters jest firmą europejską?

To też nas wyróżnia. Na rynku azjatyckim banki oczekiwały od dostawców systemów dostarczenia oprogramowania z dużą liczbą różnych funkcjonalności, bo tworzyły swoje infrastruktury od zera. Dlatego oprogramowanie oferowane przez wywodzące się z tego obszaru firmy, choćby integratorów hinduskich, często nie pasuje do wymagań banków europejskich, które mają już zainstalowane różne systemy informatyczne. My rozwinęliśmy oprogramowanie działające właśnie w takim różnorodnym środowisku. A na strategiczne rynki dodatkowo przygotowujemy dedykowane oprogramowanie Thaler wersji lokalnej. Na taką inwestycję zdecydowaliśmy się właśnie w przypadku Polski. Tutejszy rynek ma dla nas szczegó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: