Prezentacja NCR – spojrzenie w przyszłość: Karty zbliżeniowe i rozwiązania mobilne docierają do urządzeń samoobsługowych

BANK 2012/05

Ostatnio obserwuje się bardzo dużą dynamikę rozwoju różnego rodzaju urządzeń mobilnych: iPod-ów, tabletów, urządzeń przenośnych, które w bezpośredni sposób zaczynają wywierać ogromny wpływ na rynek usług bankowych. A oto co mówią statysty ki - firma analityczna ABI Research przewiduje, iż w 2015 r. 400 mln klientów będzie korzystać z bankowości mobilnej - czyli przeprowadzać transakcje bankowe zdalnie, za pomocą urządzeń mobilnych!

Ostatnio obserwuje się bardzo dużą dynamikę rozwoju różnego rodzaju urządzeń mobilnych: iPod-ów, tabletów, urządzeń przenośnych, które w bezpośredni sposób zaczynają wywierać ogromny wpływ na rynek usług bankowych. A oto co mówią statysty ki - firma analityczna ABI Research przewiduje, iż w 2015 r. 400 mln klientów będzie korzystać z bankowości mobilnej - czyli przeprowadzać transakcje bankowe zdalnie, za pomocą urządzeń mobilnych!

Grzegorz Banecki,
Anita Banach

Kanadyjski serwis internetowy „The Wire Report” z dnia 7 czerwca 2010 r. donosił, że w ciągu ostatnich 14 miesięcy ilość osób korzystających z rozwiązań bankowości mobilnej osiągnęła – z poziomu zerowego – 2,5 mln użytkowników.

W pierwszym kwartale 2012 r., jak informuje portal Money.pl, ilość kart bankowych, wyposażonych w techno – logię zbliżeniową przekroczyła 3 mln. Przewiduje się, że ich liczba osiągnie wielkość 10 mln na k oniec bieżącego roku. W podobnym tempie rośnie ilość terminali akceptujących karty zbliżeniowe. A ilość i wartość trans – akcji rośnie jeszcze szybciej…

Do tej pory urządzenia samoob – sługowe – bankomaty i wpłatomaty – nie były wyposażane w czytniki będące w stanie obsługiwać k arty zbliżeniowe. Ale ta sytuacja dyna – micznie się zmienia. Firma NCR już rozpoczęła udostępnianie spe – cjalnych czytników do kart zbliżeniowych, integralnie wbudowanych (a nie dostawianych) do urządzeń własnej produkcji.

Trwają też pierwsze projekty do – stosowania obecnej infrastruktury informatycznej do wykorzystania kart zbliżeniowych w urządzeniach samoobsługowych.

A to dopiero pierwszy krok. K olejnym etapem jest wykorzystywanie do transakcji urządzeń mobilnych.

Firma NCR od wielu już lat pro – wadzi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: