Prezentacja: Niedoceniany podpis elektroniczny

BANK 2009/08-07

Rozmowa z dr. inż. Jerzym Pejasiem z Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Rafał Katarzyński, współpraca Robert Azembski

Jakie jest znaczenie podpisu elektronicznego dla banków i ich klientów?

Działalność banków jest regulowana przez Ustawę – Prawo bankowe z roku 1997 z późniejszymi zmianami. Ustawa ta zezwala m.in. na świadczenie przez banki usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami, składanie oświadczeń woli związanych z dokonywaniem czynności bankowych w postaci elektronicznej, sporządzanie dokumentów w postaci elektronicznej, o ile dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego. Zapisy te mają bardzo istotne znaczenie dla działalności prowadzonej przez banki, ale z dobrodziejstw tych regulacji korzystają one ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: