Prezentacja: Niezależność banku w modelu SaaS, czyli outsourcing systemów bankowych w praktyce

NBS 2010/05

  SaaS (Software as a Service) to próba zawężenia szerokiego pojęcia outsourcingu do grupy usług i produktów powiązanych ściśle z obszarem IT dotyczącym oprogramowania. Według naszej opinii jednym z większych beneficjentów outsourcingu może być właśnie bankowość spółdzielcza.

  SaaS (Software as a Service) to próba zawężenia szerokiego pojęcia outsourcingu do grupy usług i produktów powiązanych ściśle z obszarem IT dotyczącym oprogramowania. Według naszej opinii jednym z większych beneficjentów outsourcingu może być właśnie bankowość spółdzielcza.

Jacek Chylarecki,
Senior Business Consultant Software Mind S.A.

Jeśli przyjąć, że SaaS to nie tylko model bank dostawca rozwiązania IT, ale również bank spółdzielczy bank zrzeszający – to liczby mówią same za siebie. Największe zrzeszenie – Grupa BPS SA – to łącznie 348 niezależnych banków spółdzielczych. Świadczenie usług na rzecz zrzeszonych banków spółdzielczych to jedno z podstawowych zadań banku zrzeszającego – w tym usług z zakresu IT, tj. rozliczenia elektroniczne, czy chociażby wspólna platforma poczty elektronicznej utrzymywana przez zrzeszenie. Oczywiście nie wyklucza to możliwości korzystania przez banki spółdzielcze z innych usług oferowanych na rynku – chociażby popularny cash processing.

Z powyższych przykładów można jednak wysnuć pewien wniosek – outsourcujemy usługi, które są powiązane bezpośrednio z pracą operacyjną banku lub które nie mogą być realizowane samodzielnie przez bank spółdzielczy (np. rozliczenia z Krajową Izbą Rozliczeniową). A co z systemami IT bardziej zaawansowanymi – tymi bliżej biznesu, sprzedaży, transakcji, ale również ryzyka, windykacji itp., czy tu również możliwy jest model SaaS? W tym miejscu zaczynają się pojawiać pierwsze wątpliwości – co z niezależnością, bezpieczeństwem danych i swobodą działania. Czy oddanie utrzymania i rozwoju kluczowych systemów całkowicie poza bank nie spowoduje zbytniego ograniczenia jego możliwości samostanowienia i rozwoju? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

Na początek zdefiniujmy pojęcie niezależności banku z perspektywy wykorzystania systemów IT wspierających biznes w zakresie definicji produktów (rachunki, lokaty, kredyty) i ich sprzedaży. Jakie elementy czy funkcjonalności takiego systemu centralnego lub parametry usługi utrzymania pozwalają na zachowanie pełnej swobody ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: