Prezentacja: Nowe zasady współpracy Centrum AMRON z rzeczoznawcami majątkowymi

NBS 2014/06

Dział Wycen Nieruchomości to nowy projekt Centrum AMRON, wdrażany od października 2013 r. Opiera się on na nowym modelu współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi oraz nowej ofercie adresowanej do banków, dotyczącej szacowania wartości nieruchomości będących lub mających być zabezpieczeniem udzielanych kredytów.

Dział Wycen Nieruchomości to nowy projekt Centrum AMRON, wdrażany od października 2013 r. Opiera się on na nowym modelu współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi oraz nowej ofercie adresowanej do banków, dotyczącej szacowania wartości nieruchomości będących lub mających być zabezpieczeniem udzielanych kredytów.

Współpraca pomiędzy Centrum AMRON a rzeczoznawcami możliwa jest w oparciu o dwa warianty:

  • wariant I reguluje zasady uczestnictwa w Systemie AMRON oraz współpracy w zakresie szacowania nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia kredytów udzielanych przez banki;
  • wariant II natomiast dodatkowo rozszerzony jest o zobowiązanie uczestnika do odpłatnego pozyskiwania danych o transakcjach sprzedaży nieruchomości, które odbyły się nie później niż 12 miesięcy przed datą wprowadzenia do Systemu AMRON.

Pierwsza umowa została zawarta już 30 października 2013 r., a do dnia dzisiejszego Centrum AMRON skupiło wokół siebie 107 rzeczoznawców majątkowych z całej Polski.

Obecnie sieć rzeczoznawców współpracujących z Centrum AMRON obejmuje prawie całą Polskę. Jedynym województwem, w którym do tej pory nie udało nam się podpisać umowy z żadnym rzeczoznawcą, jest województwo podlaskie, co – mamy nadzieję – wkrótce się zmieni. Mapy obok przedstawiają obszary, na których działają rzeczoznawcy majątkowi współpracujący z Centrum AMRON w ramach Działu Wycen Nieruchomości zarówno w I, jak ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: