Prezentacja: Oceny dla bankowości powróciły do poziomu z 2010 roku

BANK 2015/01

Niespełna dwóch na trzech badanych (63 proc.) uważa, że miniony rok był dobry lub bardzo dobry dla bankowości, co trzeci uważa go za przeciętny (32 proc.), jeden na dwudziestu ocenia go negatywnie (5 proc.).

Paweł Minkina

Za największe czynnik rozwoju bankowości w minionym roku uznano tempo wzrostu gospodarczego (47 proc.). W dalszej kolejności bankowcy wskazywali na fuzje i przejęcia banków (41 proc.)

Korzystny rok dla branży bankowej

W całym 2014 r. wzrastała aktywność klientów na rynku bankowym. Średnioroczna wartość wskaźnika PENGAB wzrosła w porównaniu z 2013 r. o 9 pkt. z 17,3 do 26,3 ( 1.). W ostatnich 12 miesiącach poprawiła się także ocena sytuacji ekonomicznej banków – wzrosła z 19,7 do 27 pkt. Ostatni miesiąc 2014 r. charakteryzował się kilkunastoprocentowym wzrostem oceny depozytów osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw. W przypadku rynku kredytowego grudniowy pomiar wskazuje na stabilizację w obszarze bieżącej oceny kredytowej. Chociaż zwraca uwagę stosunkowo duży ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: