Prezentacja OpenBIZ: Bank, IT, Bezpieczeństwo

NBS 2016/09

Które z tych określeń jest ważniejsze? Który obszar funkcjonowania instytucji bankowej” jest najważniejszy? Czy Bank bez Technologii Informacyjnych może funkcjonować?

Pierwsza logiczna myśl ‚„Bank jest podstaw( jest słuszna, jednak większość z nas doświad czyła i doświadcza rozterki myślowej, a decy denci odpowiedzialni za funkcjonowanie ban ku również rozterki strategicznej, taktycznej i operacyjnej”, którą można zobrazować pyta niem Jak duży wpływ na prawidłowe funk cjonowanie banku mają technologie informa cyjne i bezpieczeństwo?”. Schemat” rozterki można przedstawić graficznie. Obszary funk cjonowania instytucji bankowej przenikają się.

Każdy z nich jest określony mniej lub bardziej szczegółowo przez system prawny Polski i Unii Europejskiej, przez rekomendacje i uchwały nadzorcy jakim w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego. Regulacje te tworzą dosyć obszer ną listę. Bank jest zobowiązany wszystkie je sto sować. Lista przedstawiona w ramce jest dosyć obszerna, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: