Bank i Klient: Papierowe deklaracje podatkowe odchodzą do lamusa

BANK 2014/07-08

24 czerwca 2014 r. rząd przyjął założenia zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, nakładając na płatników podatku PIT i podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, a także płatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników, a w przypadku osób prawnych także zeznań CIT-8 oraz informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników, wyłącznie drogą elektroniczną poprzez dedykowany system e-deklaracji podatkowych.

24 czerwca 2014 r. rząd przyjął założenia zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, nakładając na płatników podatku PIT i podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, a także płatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników, a w przypadku osób prawnych także zeznań CIT-8 oraz informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników, wyłącznie drogą elektroniczną poprzez dedykowany system e-deklaracji podatkowych.

Grzegorz Sroka
architekt rozwiązań biznesowych,
ekspert do spraw systemów podatkowych, VSoft SA

Regulacja ta to kolejny ważny krok we wdrażaniu projektu e-Podatki zapowiedzianego w exposé premiera Donalda Tuska w 2011 r. Podstawowym celem projektu jest usprawnienie administracji podatkowej oraz poprawa komunikacji elektronicznej między urzędami a obywatelami.

Od 1 stycznia 2015 r. każdy podatnik będzie posiadał dedykowane konto w ramach tworzonego właśnie przez Ministerstwo Finansów systemu informatycznego e-Podatki. Na podstawie przesłanych (przez płatników podatku PIT, w tym także instytucje bankowe) za pomocą systemu e-deklaracji zeznań podatkowych, podatnik otrzyma możliwość automatycznego złożenia wstępnie wypełnionego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (usługa PFR). Rozwiązanie to ułatwi dokonywanie rozliczeń podatkowych, zmniejszy liczbę powtarzających się w nich błędów, a przede wszystkim ograniczy ilość dokumentów przesyłanych w postaci papierowej.

Wymóg raportowania dochodów poprzez system e-deklaracji podatkowych dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie od 1 stycznia 2015 r., wszystkich instytucji, które zobligowane są do sporządzania informacji podatkowych dla minimum 5 osób. Fakt ten pociąga za sobą konieczność szybkiego dostosowania systemów podatkowych banków, tak aby spełnić ustawowe terminy przekazywania zeznań zarówno miesięcznych, kwartalnych, jak i rocznych. Według interpretacji Ministerstwa Finansów zeznania w formie papierowej złożone w urzędzie skarbowym po 1 stycznia nie będą mieć mocy prawnej i rozliczenie takie będzie traktowane jako nieistniejące.

Rozliczenia publicznoprawne w bankach są bardzo istotnym procesem, który generuje duże koszty w działaniu organizacji i są to koszty ponoszone rokrocznie. W wypadku gdy bank zobowiązany jest rozliczać dochody zarówno klientów, jak i swoje, ilość deklaracji podatkowych składanych do urzędów skarbowych oraz wysyłanych do podatników może sięgać w skali roku kilkunastu tysięcy, a jeśli doliczyć do tego ustawowe korekty i inne zeznania okołopodatkowe, liczby te mogą drastycznie rosnąć. Koszty te można ograniczyć do minimum, przesyłając dane Ministerstwu Finansów oraz podatnikom w formie elektronicznej. Dodatkowo, korzystając z masowego przetwarzania danych, departamenty podatkowe w bankach mają możliwość zaoszczędzenia czasu i skrócenia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: