Prezentacja: Podstawowy system weryfikacji klienta w pierwszej fazie oceny ryzyka

BANK 2015/05

W obecnej sytuacji ekonomicznej panującej w kraju, dotyczącej dynamicznych zmian na rynku kredytowym, szczególnego znaczenia nabiera wiarygodność, jakość i kompletność informacji znajdujących się w bazach danych wykorzystywanych w bankach w procesach oceny ryzyka.

Ogólnopolski System Bankowy Rejestr, funkcjonujący on-line, jest niezastąpionym narzędziem wykorzystywanym w pierwszej fazie oceny ryzyka związanego z potencjalnym klientem banku, z sukcesem jest stosowany od lat. W istotny sposób ogranicza liczbę osób oraz czas potrzebny na wykonanie wstępnej oceny konsumenta jeśli chodzi o spełnianie przez niego podstawowych kryteriów stosowanych w banku.

System BR umożliwia wymianę informacji identyfikujących klientów nie wywiązujących się ze swych zobowiązań wobec banków, gdy łączna wartość zobowiązań przekracza 200 zł w przypadku konsumentów indywidualnych i 500 zł w przypadku przedsiębiorców, a świadczenia powstałe w wyniku tych zobowiązań są wymagalne od co najmniej 60 dni. Zobowiązania muszą spełniać jeszcze któreś z kryteriów opisanych w dalszej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Prezentacja: Podstawowy system weryfikacji klienta w pierwszej fazie oceny ryzyka

NBS 2015/05

W obecnej sytuacji ekonomicznej panującej w kraju, dotyczącej dynamicznych zmian na rynku kredytowym, szczególnego znaczenia nabiera wiarygodność, jakość i kompletność informacji znajdujących się w bazach danych wykorzystywanych w bankach w procesach oceny ryzyka.

Ogólnopolski System Bankowy Rejestr, funkcjonujący on-line, jest niezastąpionym narzędziem wykorzystywanym w pierwszej fazie oceny ryzyka związanego z potencjalnym klientem banku, z sukcesem jest stosowany od lat. W istotny sposób ogranicza liczbę osób oraz czas potrzebny na wykonanie wstępnej oceny konsumenta jeśli chodzi o spełnianie przez niego podstawowych kryteriów stosowanych w banku.

System BR umożliwia wymianę informacji identyfikujących klientów nie wywiązujących się ze swych zobowiązań wobec banków, gdy łączna wartość zobowiązań przekracza 200 zł w przypadku konsumentów indywidualnych i 500 zł w przypadku przedsiębiorców, a świadczenia powstałe w wyniku tych zobowiązań są wymagalne od co najmniej 60 dni. Zobowiązania muszą spełniać jeszcze któreś z kryteriów opisanych w dalszej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: