Prezentacja: Potencjał optymalizacyjny procesów bankowych

BANK 2014/06

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie sektora bankowego zarządzaniem procesami. Rekomendacja M wydana przez KNF zmotywowała banki do tworzenia repozytoriów zawierających opisy kluczowych procesów.

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie sektora bankowego zarządzaniem procesami. Rekomendacja M wydana przez KNF zmotywowała banki do tworzenia repozytoriów zawierających opisy kluczowych procesów.

Monika Sieniawska,
dyrektor Departamentu Zarządzania Procesami w Banku BGŻ

Jednak z doświadczenia sektora bankowego wynika, że samo wdrożenie zarządzania procesami jest poważnym wyzwaniem i wiąże się z takimi problemami, jak: trudności w zdefiniowaniu właścicielstwa, źle zdefiniowane cele i mierniki procesów czy brak architektury procesów. Wyniki prowadzonego cyklicznie przez społeczność skupioną wokół serwisu PROCESOWCY.PL badania dojrzałości procesowej polskich organizacji wskazują, że jednym z najczęściej spotykanych problemów związanych z zarządzaniem procesowym jest właścicielstwo procesów. Odsetek banków posiadających przypisanych właścicieli procesów jest stosunkowo wysoki (sięga 81 proc.), ale jednocześnie uczestnicy badania sygnalizują, że rola ta nie jest dostatecznie dobrze zdefiniowana i zakomunikowana w organizacji.

Z drugiej jednak strony, w wielu bankach – na przykładzie konkretnych usprawnień realizowanych z wykorzystaniem narzędzi i technik stosowanych w usługach w zarządzaniu procesami i jakością, takich jak Lean czy Six Sigma czy też ich synergicznego połączenia – wykazano przydatność tej metodyki. Pojawiły się wymierne korzyści z jej stosowania, zarówno w wymiarze ograniczenia kosztów, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: