Prezentacja: Preferencyjne linie kredytowe

NBS 2015/09

Na inwestycje w rolnictwie, rybactwie śródlądowym, przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, a także na wznowienie produkcji rolnej po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, można otrzymać preferencyjny kredyt, w którego spłacie pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2015 r. ruszyło sześć takich linii kredytowych.

W pięciu z nich pomoc ARiMR polega na spłacaniu za rolników części należnego bankom oprocentowania, natomiast w jednej linii kredytowej Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu.

Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania

Kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR) – umożliwia finansowanie między innymi: zakupu, budowy i modernizacji budynków, zakładania sadów, zakupu lub budowy infrastruktury technicznej, zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej oraz zakupu gruntów rolnych (do 10% poniesionych nakładów). Linia ta adresowana jest także do podmiotów inwestujących w rybactwo śródlądowe, które mogą przeznaczyć kredyt na przykład na budowę lub modernizację budynkó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: