Prezentacja: „50 lat grupy MACIF w służbie klienta”

NBS 2010/05

MACIF Życie jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych stawia sobie nadrzędny cel, jakim jest ubezpieczanie klientów na jak najlepszych warunkach.

MACIF Życie jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych stawia sobie nadrzędny cel, jakim jest ubezpieczanie klientów na jak najlepszych warunkach.

W odróżnieniu do działalności ubezpieczycieli działających w formie spółek akcyjnych, dla których najważniejszym jest maksymalizacja zysków dla akcjonariuszy, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych nie działa pod presją akcjonariuszy, lecz ubezpieczonych. Dlatego możemy się skupić na samym sednie profesji ubezpieczeniowej, czyli rozwiązaniach na możliwie najkorzystniejszych warunkach, i to zarówno w zakresie proponowanych ryzyk, ceny ubezpieczenia, jak i wysokiego poziomu obsługi klienta.

Warty podkreślenia jest fakt, że główny udziałowiec MACIF Życie TUW, grupa MACIF z Francji, która także działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, cieszy się mianem największego ubezpieczyciela wł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: