Prezentacja raportu EBOR pt. Transition Report 2014: Innovation in Transition

Bankowość

Narodowy Bank Polski oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zapraszają na prezentację raportu pt. Transition Report 2014: Innovation in Transition. Prezentacja raportu odbędzie się w poniedziałek, 26 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 w centrali Narodowego Banku Polskiego, w sali im. Władysława Grabskiego (ul. Świętokrzyska 11/21).

Raport zaprezentuje pan Mattia Romani, dyrektor zarządzający w Biurze Głównego Ekonomisty EBOR, oraz pan Alexander Lehmann, starszy ekonomista EBOR. W prezentacji weźmie udział także m.in. członek zarządu NBP, Paweł Samecki.

Innowacyjność jest kluczowym elementem rozwoju produktywności przedsiębiorstw i stanowi ważny bodziec rozwoju gospodarek krajowych. Mimo iż w krajach przechodzących transformację istnieją firmy wysoce wydajne, przedsiębiorstwa o niskim poziomie produktywności wciąż odgrywają dominującą rolę. Innowacyjność gospodarcza w krajach przechodzących transformację jest tematem analizowanym przez ekonomistów EBOR w ramach tegorocznego raportu. Autorzy wskazują na wpływ jakości otoczenia biznesowego na unowocześnianie przedsiębiorstw i rolę banków w stymulowaniu wzrostu innowacyjności; analizują także proinnowacyjne działania poszczególnych państw.

Raport jest dostępny na stronie http://tr.ebrd.com/. Szczegółowy program.

Dziennikarze zainteresowani udziałem w prezentacji proszeni są o potwierdzenie swojego udziału (email: press@nbp.pl, tel. 22 185 20 12, 22 185 25 27).

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim (zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne na język polski).

Źródło: Narodowy Bank Polski

Udostępnij artykuł:

Prezentacja raportu EBOR pt. Transition Report 2014: Innovation in Transition

Polecamy

Narodowy Bank Polski oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zapraszają na prezentację raportu pt. Transition Report 2014: Innovation in Transition.

Prezentacja raportu odbędzie się w poniedziałek, 26 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 w centrali Narodowego Banku Polskiego, w sali im. Władysława Grabskiego (ul. Świętokrzyska 11/21).  Raport zaprezentuje pan Mattia Romani, dyrektor zarządzający w Biurze Głównego Ekonomisty EBOR, oraz pan Alexander Lehmann, starszy ekonomista EBOR. W prezentacji weźmie udział także m.in. członek zarządu NBP, Paweł Samecki.

Innowacyjność jest kluczowym elementem rozwoju produktywności przedsiębiorstw i stanowi ważny bodziec rozwoju gospodarek krajowych. Mimo iż w krajach przechodzących transformację istnieją firmy wysoce wydajne, przedsiębiorstwa o niskim poziomie produktywności wciąż odgrywają dominującą rolę. Innowacyjność gospodarcza w krajach przechodzących transformację jest tematem analizowanym przez ekonomistów EBOR w ramach tegorocznego raportu. Autorzy wskazują na wpływ jakości otoczenia biznesowego na unowocześnianie przedsiębiorstw i rolę banków w stymulowaniu wzrostu innowacyjności; analizują także proinnowacyjne działania poszczególnych państw.

Raport jest dostępny na stronie http://tr.ebrd.com/.

Źródło: Narodowy Bank Polski

Udostępnij artykuł: