Prezentacja raportu prof. W.Orłowskiego dot. komercjalizacji badań naukowych w Polsce

Finanse i gospodarka

Przedsiębiorcy powinni finansować badania naukowe

Przedsiębiorcy powinni finansować badania naukowe

Większy udział przedsiębiorców w finansowaniu badań, rynkowe otwarcie instytucji naukowych i prawa majątkowe dla naukowców to główne postulaty prof. Witolda Orłowskiego zawarte w Raporcie "Komercjalizacja badań naukowych w Polsce - bariery i możliwości ich przełamania".

Dokument zostanie zaprezentowany podczas konferencji organizowanej przez Narodowe Centrum Rozwoju i Badań.

Jak wynika z raportu przedsiębiorcy nie są zainteresowani innowacjami. Autor raportu podaje przyczyny braku udziału przedsiębiorców w rozwoju badań, takie jak: niewielkie doświadczenie w zakresie współpracy z nauką, słaby rozwój rynków finansowych w dziedzinie finansowania innowacji oraz słabość mechanizmu transmisji z nauki do gospodarki.

Natomiast naukowcy nie sprzedają efektów swojej pracy z powodu braku "jasnych zasad dotyczących praw własności intelektualnej, w tym braku (.) zapewnienia wynalazcom rzeczywistego, znacznego udziału w zyskach z komercjalizacji". Obserwowany jest także brak doświadczeń i umiejętności współpracy z biznesem. "W efekcie, znaczna część badaczy nie potrafi wypełnić standardowych wymogów stawianych przez biznes: analizy potrzeb klienta, dostosowania badań do jego potrzeb, terminowości, właściwej formy prezentacji. Niska jakość oferty podażowej ze strony nauki skutecznie zniechęca przedsiębiorstwa do prób współpracy" - wskazuje raport.

Zapraszamy na prezentację Raportu z udziałem prof. Witolda Orłowskiego, Głównego Doradcy Ekonomicznego PwC oraz Leszka Grabarczyka, Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  w piątek, 26 lipca 2013, o godz. 12.00 w Centrum Prasowym PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa.

Udostępnij artykuł: