Prezentacja: Rozwiązania zarządzania bezpieczeństwem w kontekście Rekomendacji M i Rekomendacji D NBP

BANK 2010/11

W każdym banku profil ryzyka jest inny, a więc za każdym razem metody jego redukcji muszą być ściśle dostosowane do potrzeb. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, odpadają informatyczne gotowce, sens ma jedynie projektowanie na miarę. Odpowiedzialność za właściwy dobór metod i środków spoczywa na władzach banku.

Marcin Kozak

O wadze, jaką banki powinny przywiązywać do kwestii związanych z bezpieczeństwem, świadczą zalecenia Komisji Nadzoru Bankowego, znane jako Rekomendacja M (2004 r.) oraz Rekomendacja D (2002 r.). Pierwsza dotyczy zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, zaś druga – zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki.

Zapobieganie nadużyciom, redukcja błędów transakcyjnych czy też rozwój kontroli wewnętrznej zawsze miały dla banków duże znaczenie, zatem sama koncepcja zarządzania ryzykiem operacyjnym nie jest niczym nowym. Nowością jest podejście do zarządzania tym rodzajem ryzyka jako zintegrowanego procesu, porównywalnego z zarządzaniem ryzykiem finansowym – takim jak ryzyko rynkowe lub kredytowe. Zintegrowane podejścia do ryzyka.

Warto zdać ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: