Prezentacja: Ruszyły gwarancje na finansowanie mikroprzedsiębiorców!

NBS 2015/09

Europejski Fundusz Inwestycyjny wystartował z ofertą gwarancji dla instytucji udzielających mikrofinansowania.

Europejski Fundusz Inwestycyjny wystartował z ofertą gwarancji dla instytucji udzielających mikrofinansowania.

Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały porozumienie w sprawie obsługi przez EFI instrumentów finansowych programu EaSI. Jednocześnie EFI opublikował zaproszenie do zgłaszania zainteresowania (Call for expression of interest) dla instytucji finansowych, dotyczące bezpłatnych gwarancji portfelowych dla mikrofinansowania. Nabór kandydatów na pośredników finansowych jest prowadzony w trybie ciągłym i będzie trwał do roku 2023. Szczegółowe informacje na temat gwarancji oraz procedur aplikowania udostępnia Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, działający przy Związku Banków Polskich.

EaSI

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EU Programme for Employment and Social Innovation – EaSI) został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w grudniu 2013 r. To jeden z tzw. programów ramowych na lata 2014-2020, obok m.in. programów COSME czy Horyzont 2020.

Program ma służyć realizacji celów UE w zakresie promowania wysokiego poziomu zatrudnienia, gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy. W EaSI połączono trzy dotychczasowe programy, które przed rokiem 2014 były realizowane niezależnie. Obecnie programy te (PROGRESS, EURES i Progress Microfinance) tworzą główne osie EaSI, wspierające:

  • modernizację unijnej polityki dotyczącej zatrudnienia i kwestii społecznych (oś Progress, na którą przeznaczono 61% budżetu programu),
  • mobilność pracowników (oś EURES, 18% budżetu programu),
  • dostęp do finansowania dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorczość społeczną (oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej, dysponująca 21% budżetu programu).

Całkowity budżet programu to 919,5 mln euro w cenach roku 2013.

Mikrofinansowanie Progress

Obecna oferta gwarancji dla instytucji mikrofinansowych została uruchomiona w ramach Osi mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej programu EaSI. Oś ta zastępuje Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress, funkcjonujący od roku 2010. W ramach instrumentu Europejski Fundusz Inwestycyjny uruchomił m.in. instrumenty podziału ryzyka (gwarancje i regwarancje) dla instytucji finansowych oferujących mikrofinansowanie, a także pożyczki (w tym podporządkowane) oraz finansowanie kapitałowe dla dostawców mikropożyczek. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: