Prezentacja AMRON: Sektor spółdzielczy w AMRON

NBS 2015/09

Organizowane przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi (Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bankiem S.A.) doroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest okazją z jednej strony do dokonania przez Centrum AMRON podsumowania aktywności sektora spółdzielczego w Systemie AMRON, a z drugiej - do bezpośrednich spotkań i rozmów dotyczących odbioru Systemu AMRON przez banki spółdzielcze i sposobów na bardziej efektywne korzystanie z możliwości Systemu.

Dr Jacek Furga,
prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Po raz pierwszy Centrum AMRON pojawiło się bowiem ze swoim własnym stoiskiem informacyjnym na Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej we wrześniu 2009 r. i od tej pory korzystamy z tej możliwości każdego roku. Również w tym roku w trakcie forum przedstawiciele Centrum AMRON – od pracowników Help-Desk po prezesa włącznie – będą gotowi do spotkań z przedstawicielami banków spółdzielczych. Jak pokazują doświadczenia poprzednich lat, jest o czym rozmawiać. Średnio w poprzednich latach podczas każdego z forum mieliśmy okazję rozmawiać z reprezentantami 70-80 banków spółdzielczych

Jest o czym rozmawiać, bowiem po raz pierwszy we wstępie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: