Prezentacja: Sprzedaż wierzytelności w kontekście oceny wiarygodności kredytowej

BANK 2012/01

Sprzedaż wierzytelności jest jednym z instrumentów zarządzania należnościami, po który coraz częściej sięgają banki chcące uwolnić się od "złych" długów i poprawić jakość portfeli kredytowych. Przedmiotem rozważań nie będą jednak korzyści, jakie mogą osiągnąć banki, stosując ten instrument. Proponujemy spojrzenie na sprzedaż wierzytelności z innej perspektywy - z perspektywy przyszłych, potencjalnych kredytodawców klientów, których wierzytelności zostały sprzedane.

Sprzedaż wierzytelności jest jednym z instrumentów zarządzania należnościami, po który coraz częściej sięgają banki chcące uwolnić się od "złych" długów i poprawić jakość portfeli kredytowych. Przedmiotem rozważań nie będą jednak korzyści, jakie mogą osiągnąć banki, stosując ten instrument. Proponujemy spojrzenie na sprzedaż wierzytelności z innej perspektywy - z perspektywy przyszłych, potencjalnych kredytodawców klientów, których wierzytelności zostały sprzedane.

Maria Dawiec, Departament Klienta Detalicznego BIK S.A.

Wraz ze sprzedażą wierzytelności zobowiązanie klienta wobec dotychczasowego wierzyciela wygasa, co z kolei – podobnie jak w przypadku dokonania całkowitej spłaty zaciągniętego długu przez kredytobiorcę – skutkuje zamknięciem rachunku. Niemniej jednak, z punktu widzenia wiarygodności kredytowej klienta, obie sytuacje należy oceniać odmiennie. Klient, którego dług sprzedano, ponieważ nie wywiązał się ze zobowiązania wobec pierwotnego wierzyciela, ma obowiązek spełnienia świadczenia na rzecz nabywcy wierzytelności, tzw. wierzyciela wtórnego.

Skoro fakt sprzedaży wierzytelności ma znaczenie dla prawidłowej oceny ryzyka kredytowego, należy zastanowić się, czy informacja taka podlega wymianie pomiędzy wierzycielami i tym samym, czy jest dostępna dla przyszłych, potencjalnych kredytodawców klientów, których wierzytelności zostały sprzedane.

Buro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) podjęło próbę odpowiedzi na to pytanie. Wyniki analizy przeprowadzonej w oparciu o dane znajdujące się w bazie danych BIK, dotyczące zobowiązań zamkniętych w okresie od września 2009 do września 2011 r., nie są optymistyczne. Szacuje się, że dla 3,5 proc. wszystkich rachunków zamkniętych w badanym okresie powodem zamknięcia była sprzedaż długu, przy czym w 40 proc. przypadków sprzedaż wierzytelności nie została odzwierciedlona w bazie danych BIK wskutek braku oznaczenia tych rachunków przez banki we wsadach informacyjnych przekazywanych do BIK. W raportach kredytowych udostępnianych bankom rachunki te, jeżeli będą mogły być w nich prezentowane, będą traktowane jako zamknięte, w domyśle zobowiązanie kredytobiorca uregulował.

Powyższe dane wskazują, że informacja o wierzytelnościach sprzedanych jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: