Prezentacja: Szkolenia – w jakie kompetencje pracownicze inwestować?

NBS 2010/06

W erze e-gospodarki to człowiek ze swoją wiedzą, zdolnościami i doświadczeniem, czyli kompetencjami, stanowi najważniejszą wartość organizacji, determinującą jej rozwój bądź stopniowy upadek.

W erze e-gospodarki to człowiek ze swoją wiedzą, zdolnościami i doświadczeniem, czyli kompetencjami, stanowi najważniejszą wartość organizacji, determinującą jej rozwój bądź stopniowy upadek.

Dr Dariusz Turek – linia biznesowa szkolenia w KIR S.A.
Krzysztof Marczak – dyrektor linii biznesowej szkolenia w KIR S.A.

Kryzys gospodarczy, który mocno dotknął instytucje finansowe, szczególnie banki, spowodował, że część przedsiębiorstw ograniczyła inwestycje w kadry. Jeśli jednak przedsiębiorstwo chce być konkurencyjne i rozwijać się, musi podnosić efektywność swoich pracowników. Jednym ze sposobów jest doskonalenie kompetencji, zarówno miękkich (np. komunikacja, zarządzanie sobą w czasie, kreatywność, negocjacje), jak i twardych, czyli specjalistycznych (np. IT, obsługa systemów rozliczeniowych), związanych bezpośrednio z konkretnymi zadaniami zawodowymi na stanowisku pracy. Zatem inwestycja w kompetencje pracowników to inwestycja w ich produktywność i efektywność. Powstaje jednak pytanie, jakie kompetencje powinni doskonalić pracownicy?

Kompetencje specjalistyczne czy transferowalne?

W związku z szybkim tempem zmian i wzrastającą złożonością problemów, z jakimi mamy do czynienia, szczególne znaczenie mają te kompetencje, które determinują skuteczne działanie w różnych kontekstach zawodowych oraz pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału kwalifikacyjnego i doświadczenia zawodowego. Określa się je jako kompetencje/umiejętności transferowalne/generyczne/miękkie. Ich cechą jest transferowalność, czyli możliwość „przeniesienia” i zastosowania w innych/nowych sytuacjach zawodowych lub osobistych. Zjawisko transferu warunkuje wykorzystanie sposobów działania (np. rozwiązywania problemów) z poprzednio wykonywanych czynności zawodowych na kolejne. Transfer może dotyczyć także wiedzy (ang. transfer of knowledge), co daje możliwość przenoszenia zasobów wiedzy z różnych dziedzin. Dlatego możliwe jest odnoszenie sukcesów w różnych zadaniach i rolach zawodowych. Należy jednak pamiętać, że występuje także zjawisko tzw. transferu negatywnego – dobrze wyuczona czynność utrudnia wykonywanie czynności podobnej, lecz nie tożsamej.

Zatem czy warto inwestować w ten rodzaj kompetencji? Oczywiście, wręcz należy, ale nie w pierwszej kolejności i nie u wszystkich. Kompetencje transferowalne pozwalają wykorzystywać wiedzę i umiejętności już zdobyte, nie dają jednak tego, co podczas rozwiązywania zadań zawodowych jest najistotniejsze – wiedzy praktycznej dotyczącej konkretnych sytuacji zawodowych na stanowisku pracy. Najpierw więc wiedza fachowa i kompetencje specjalistyczne, a w dalszej kolejności umiejętności miękkie.

Przed polskim sektorem bankowym stoi wyzwanie dotyczące nie tylko rozwoju infrastruktury ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Prezentacja: Szkolenia – w jakie kompetencje pracownicze inwestować?

BANK 2010/06

W erze e-gospodarki to człowiek ze swoją wiedzą, zdolnościami i doświadczeniem, czyli kompetencjami, stanowi najważniejszą wartość organizacji, determinującą jej rozwój bądź stopniowy upadek.

W erze e-gospodarki to człowiek ze swoją wiedzą, zdolnościami i doświadczeniem, czyli kompetencjami, stanowi najważniejszą wartość organizacji, determinującą jej rozwój bądź stopniowy upadek.

Dr Dariusz Turek
linia biznesowa szkolenia w KIR S.A.

Krzysztof Marczak
dyrektor linii biznesowej szkolenia w KIR S.A.

Kryzys gospodarczy, który mocno dotknął instytucje finansowe, szczególnie banki, spowodował, że część przedsiębiorstw ograniczyła inwestycje w kadry. Jeśli jednak przedsiębiorstwo chce być konkurencyjne i rozwijać się, musi podnosić efektywność swoich pracowników. Jednym ze sposobów jest doskonalenie kompetencji, zarówno miękkich (np. komunikacja, zarządzanie sobą w czasie, kreatywność, negocjacje), jak i twardych, czyli specjalistycznych (np. IT, obsługa systemów rozliczeniowych), związanych bezpośrednio z konkretnymi zadaniami zawodowymi na stanowisku pracy. Zatem inwestycja w kompetencje pracowników to inwestycja w ich produktywność i efektywność. Powstaje jednak pytanie, jakie kompetencje powinni doskonalić pracownicy?

Kompetencje specjalistyczne czy transferowalne?

W związku z szybkim tempem zmian i wzrastającą złożonością problemów, z jakimi mamy do czynienia, szczególne znaczenie mają te kompetencje, które determinują skuteczne działanie w różnych kontekstach zawodowych oraz pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału kwalifikacyjnego i doświadczenia zawodowego. Określa się je jako kompetencje/umiejętności transferowalne/generyczne/miękkie. Ich cechą jest transferowalność, czyli możliwość „przeniesienia” i zastosowania w innych/nowych sytuacjach zawodowych lub osobistych. Zjawisko transferu warunkuje wykorzystanie sposobów działania (np. rozwiązywania problemów) z poprzednio wykonywanych czynności zawodowych na kolejne. Transfer może dotyczyć także wiedzy (ang. transfer of knowledge), co daje możliwość przenoszenia zasobów wiedzy z różnych dziedzin. Dlatego możliwe jest odnoszenie sukcesów w różnych zadaniach i rolach zawodowych. Należy jednak pamiętać, że występuje także zjawisko tzw. transferu negatywnego – dobrze wyuczona czynność utrudnia wykonywanie czynności podobnej, lecz nie tożsamej.

Zatem czy warto inwestować w ten rodzaj kompetencji? Oczywiście, wręcz należy, ale nie w pierwszej kolejności i nie u wszystkich. Kompetencje transferowalne pozwalają wykorzystywać wiedzę i umiejętności już zdobyte, nie dają jednak tego, co podczas rozwiązywania zadań zawodowych jest najistotniejsze – wiedzy praktycznej dotyczącej konkretnych sytuacji zawodowych na stanowisku pracy. Najpierw więc wiedza fachowa i kompetencje specjalistyczne, a w dalszej kolejności umiejętności miękkie.

Przed polskim sektorem bankowym stoi wyzwanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: