Prezentacja: Telekomunikacyjne Kanały Wymiany Plików –nowa oferta BIK dla banków spółdzielczych

NBS 2012/05

Od kilku miesięcy Biuro Informacji Kredytowej z bankami zrzeszającymi - Bankiem Polskiej Spółdzielczości i Spółdzielczą Grupą Bankową prowadzi pilotażowe wdrożenie rozwiązania technicznego będącego nowym kanałem wymiany informacji (w tym dystrybucji produktów i usług BIK) o nazwie Telekomunikacyjne Kanały Wymiany Plików (TKWP).

Od kilku miesięcy Biuro Informacji Kredytowej z bankami zrzeszającymi - Bankiem Polskiej Spółdzielczości i Spółdzielczą Grupą Bankową prowadzi pilotażowe wdrożenie rozwiązania technicznego będącego nowym kanałem wymiany informacji (w tym dystrybucji produktów i usług BIK) o nazwie Telekomunikacyjne Kanały Wymiany Plików (TKWP).

Radosław Kuczmierczyk

Wdrożenie pilotażowe realizowane jest wśród wytypowanej grupy banków spółdzielczych, a zakres wdrożenia dotyczy przekazywania wsadów informacyjnych do systemu BIK Klient Indywidualny. Pierwsze, pozytywne opinie uczestników pilotażu skłaniają do szerszego zaprezentowania tego rozwiązania na łamach NBS

Przeznaczenie

Prezentowane rozwiązanie jest zbiorem rozwiązań techniczno- organizacyjnych, służących do elektronicznej wymiany plików danych oraz automatyzacji procesów ich przetwarzania w BIK. Jest to uniwersalna platforma technologiczna łącząca BIK i naszych klientów – banki, korzystające z usług Biura i aktualizujące bazy produkcyjne BIK. Dla BIK rozwiązanie to jest zautomatyzowaną platformą zarządzania procesami przetwarzania danych i ma istotny wpływ na niezawodność i zapewnienie wyższego poziomu innych atrybutów bezpieczeństwa.

Z punktu widzenia użytkowników jest to rozwiązanie umożliwiające bezpieczną transmisję zaszyfrowanych i podpisanych cyfrowo danych, pozwalające upoważnionym użytkownikom na samodzielne ich wysłanie i odbieranie rezultatów przetworzenia oraz bieżące śledzenie statusu przetwarzania danych w systemach Biura.

Z nowego kanału wymiany danych mogą korzystać wszystkie banki spółdzielcze – w szczególności te, których dane wykorzystywane do współpracy z BIK nie są obecnie dostępne bezpośrednio z centrali banku zrzeszającego. Najważniejszymi korzyściami z zastosowania elektronicznej wymiany danych są przede wszystkim:

 • Skrócenie czasu przetwarzania i przekazywania danych do oraz z BIK.
 • Uproszczenie współpracy z BIK poprzez zredukowanie wymaganych czynności technicznych i nadzorczych związanych z integracją wsadów cząstkowych.
 • Nowe funkcjonalności, np. zapewnienie informacji o bieżącym statusie przetwarzania przekazanych danych czy też możliwość pobierania danych zwrotnych przez innych, upoważnionych przez bank użytkowników. n Większe bezpieczeństwo wymiany danych dotyczące zarówno rozwiązań technicznych, jak i organizacyjnych.

   

Użytkownicy

Bezpośrednimi użytkownikami prezentowanego rozwiązania są pracownicy banków spółdzielczych (operatorzy) oraz wyznaczeni pracownicy banku zrzeszającego odpowiedzialni za bieżącą koordynację wymiany danych z BIK w ramach zrzeszeń (osoby autoryzujące). W ramach systemu prowadzone jest elektroniczne zarządzanie kontami użytkowników. Docelowo, wszystkie dane dotyczące operatorów i ich uprawnień wprowadzane będą w bankach spółdzielczych poprzez formularze dostępne dzięki przeglądarce internetowej, zapisywane w systemie informatycznym BIK i przekazywane elektronicznie do osoby autoryzującej w banku zrzeszającym, która dokona autoryzacji poprzez kliknięcie w stosowny przycisk na formularzu.

Zakres dostępnych usług

Planowane jest objęcie tym systemem wszystkich obszarów wymiany danych BIK. Pierwszym, wdrożonym produkcyjnie zastosowaniem jest przekazywanie tzw. wsadów informacyjnych systemu BIK Klient Indywidualny, czyli danych aktualizujących bazy BIK w zakresie rachunków o charakterze kredytowym i związanych z nimi osobach fizycznych. Zwrotnie użytkownicy tego kanału mogą odbierać pliki logów przetwarzania przekazanych danych.

W kolejnym kroku udostępnione zostaną procesy obsługi innych typów danych, takich jak wsady informacyjne systemu Przedsiębiorca gromadzącego informacje o zobowiązaniach kredytowych małych i średnich firm, tzw. „zapytania pakietowe”, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: