Prezentacja: Udostępnianie zasobów informacyjnych bik s.a. sektorowi banków spółdzielczych w latach 2006–2010 Coraz więcej informacji

NBS 2011/03

W minionym pięcioleciu sektor banków spółdzielczych (banki zrzeszające banki spółdzielcze oraz banki spółdzielcze) coraz intensywniej korzystały z danych Biura Informacji Kredytowej dla oceny wiarygodności klientów.

Tomasz Klepacki

Jeszcze w roku 2006 liczba informacji płynących z BIK była stosunkowo niewielka i wynosiła zaledwie 36 206. Po pięciu latach, w roku 2010, liczba ta wzrosła znacząco i osiągnęła 490 176 informacji. Dla jasności porównania można odrzucić błędy identyfikacji (stanowiące niewielki ułamek pobieranych danych) jako posiadające praktycznie niewielką wartość informacyjną i skoncentrować się wyłącznie na wygenerowanych raportach BIK KI stanowiących dla sektora banków spółdzielczych zasadniczy zasób informacyjny pozyskiwany z BIK. Z danych zaprezentowanych w tabeli 1 widać, iż liczba raportów BIK KI rosła rokrocznie od 36 206 szt. w roku 2006 aż do osiągnięcia poziomu 482 082 szt. w roku 2010.

Porównanie sumarycznej liczby raportów BIK KI pobieranych przez sektor bankó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: