Prezentacja: Usługa BIK Tracing – rozwiązanie z korzyścią dla banków

BANK 2014/04

Biuro Informacji Kredytowej uruchomiło nową ustugę BIK Tracing, skierowaną do banków i SKOK-ów, zaprojektowaną z myślą o wsparciu wszystkich tych komórek organizacyjnych, gdzie istotne jest skuteczne nawiązanie kontaktu z klientem. Są to przede wszystkim obszary windykacji i monitoringu należności, w których dotarcie do wierzyciela jest jednym z kluczowych elementów determinujących skuteczność podejmowanych dziatah.

Tomasz Wituszyński,
Departament Rynku Bankowego Biura Informacji Kredytowej

Co to jest BIK Tracing?

BIK Tracing to usługa skierowana do subskrybentów Systemu Informacji BIK Klient Indywidualny. Jej innowacyjność polega na przygotowaniu i usystematyzowaniu danych kontaktowych klientów banków w celu ich natychmiastowego zastosowania w bieżących i kolejnych czynnościach bankowych. Usługa po stronie BIK odbywa się w zautomatyzowany sposób. Biuro, w odpowiedzi na zapytanie banku zawierające dane identyfikacyjne kredytobiorców, dostarcza zoptymalizowany produkt finalny w postaci danych tzw. oczyszczonych, przefiltrowanych oraz poddanych procesowi porządkowania. Usługa BIK Tracing wykorzystuje unikalny potencjał bogatych zasobów informacyjnych Biura w celu zaspokojenia potrzeb banków w zakresie posiadania aktualnych i wiarygodnych danych kontaktowych ich klientów.

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: