Prezentacja: Utrzymanie wzrostu w niepewnych czasach

NBS 2012/05

W czasach nieustannej zmienności na rynkach finansowych oraz powolnego odradzania się ożywienia gospodarczego po kryzysie z lat 2008-2011 banki spółdzielcze stają się coraz bardziej istotnym graczem na rynkach finansowych, a rozwój ich oferty produktowej otwiera wiele możliwości biznesowych i prowadzi do konkurencji z bankami komercyjnymi na nowych obszarach.

W czasach nieustannej zmienności na rynkach finansowych oraz powolnego odradzania się ożywienia gospodarczego po kryzysie z lat 2008-2011 banki spółdzielcze stają się coraz bardziej istotnym graczem na rynkach finansowych, a rozwój ich oferty produktowej otwiera wiele możliwości biznesowych i prowadzi do konkurencji z bankami komercyjnymi na nowych obszarach.

Kacper Szklarczyk, Jean-Luc Fort

Co więcej, w obliczu spadającego zaufania do niektórych komercyjnych grup kapitałowych, wiele klientów i inwestorów zwraca się do bankowości spółdzielczej jako do stabilnego segmentu rynku finansowego, uwzględniającego lokalną specyfikę działalności.

Potencjalny wzrost akcji kredytowej implikuje konieczność zabezpieczenia nowych ryzyk operacyjnych związanych z oceną wiarygodności klientów i tym samym optymalizacji efektywności i zyskowności. Kluczowe stają się: organizacja i historyzacja danych o klientach, zapewnienie jednolitości i automatyzacji procesu oceny kredytowej, dostosowanie oceny do specyfiki danej branży oraz przejrzysty i kontrolowalny proces kredytowy. Organizacja danych wymaga uwzględnienia powiązań między danymi ilościowymi i jakościowymi (dotyczącymi np. jakości przedstawionej dokumentacji, terminowości jej dostarczenia, spójności zarządzania, doświadczenia w branży) oraz rozróżnienia między danymi wewnętrznymi i zewnętrznymi (np. udostępnionymi przez KNF, BIK, komercyjnych dostawców danych).

W tym obszarze kluczowa jest realizacja archiwizacji i historyzacji danych o stosowanych modelach i wynikach oceny kredytowej, na co szczególny nacisk kł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: