Prezentacja: Uzasadnienie biznesowe transformacji systemu centralnego banku

BANK 2014/03

Wprowadzenie Transformacja systemu centralnego to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoją banki. Jest to związane z:kluczową rolą systemu centralnego dla zapewnienia ciągłości działania banku, złożonością projektu wdrożenia, wysokim kosztem przedsięwzięcia liczonym minimum w dziesiątkach milionów złotych.

Wprowadzenie Transformacja systemu centralnego to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoją banki. Jest to związane z:kluczową rolą systemu centralnego dla zapewnienia ciągłości działania banku, złożonością projektu wdrożenia, wysokim kosztem przedsięwzięcia liczonym minimum w dziesiątkach milionów złotych.

Łukasz Soliński,
starszy menedżer, Grupa Doradztwa Technologicznego, Deloitte Business Consulting

Łukasz Kosmalski,
menedżer, Grupa Doradztwa dla Instytucji Finansowych, Deloitte Business Consulting

Tymczasem, w obliczu coraz szybciej zmieniającego się otoczenia biznesowego i regulacyjnego oraz rosnących oczekiwań klientów, nowy system centralny może stanowić źródło przewagi konkurencyjnej zapewniając zintegrowaną, tańszą w utrzymaniu i łatwiejszą w rozwoju architekturę informatyczną.

Definicja oraz aktualny stan rozwoju systemów centralnych

Dyskusję o zagadnieniu transformacji systemu centralnego utrudnia brak uniwersalnej definicji jego zakresu. Najczęściej jest on definiowany jako platforma wspierająca realizację podstawowej działalności banku, tj. prowadzenie działalności depozytowej, kredytowej, realizację obsługi transakcyjnej, utrzymywanie centralnej kartoteki klientów oraz księgi głównej banku

Z uwagi na różnorodność wspieranych obszarów oraz szeroki zakres realizowanych funkcji, centralne systemy bankowe charakteryzują się wysokim stopniem skomplikowania. Wysoki koszt wymiany systemu centralnego oraz związane z nią ryzyka spowodowały, że przez lata banki jedynie dostosowywały swoje systemy do bieżących potrzeb inwestując w poprawki, nakładki, dodatkowe aplikacje adresujące wąskie funkcjonalności, wymagające dodatkowych integracji. Zmiany te realizowano często w odpowiedzi na pojawiające się partykularne wymagania, zwykle w oderwaniu od całościowej wizji rozwoju architektury biznesowej i systemowej. Z tej przyczyny istotny odsetek funkcjonujących w bankach systemów centralnych to rozwiązania generacyjnie starsze (w Polsce z przyczyn historycznych nowsze niż w krajach zachodnich, bo wdrażane około 10-15 lat temu), oplecione złożoną siecią systemów satelickich. Taka architektura ogranicza elastyczność banku, stanowi źródło dodatkowego ryzyka operacyjnego oraz generuje stale rosnące koszty utrzymania.

Przyczyny wymiany systemu centralnego Dynamiczny rozwój rynku bankowego sprawia, że obecnie stosowane systemy centralne są coraz mniej adekwatne do potrzeb banków, gdyż:

 • wydłużają czas opracowania i wdrożenia produktów, ponieważ każdy nowy produkt wymaga dedykowanych zmian w oprogramowaniu i integracji systemów;
 • utrudniają wykorzystanie nowych kanałów dostępu i ich wielokanałowej integracji;
 • nie zapewniają pełnej informacji o kliencie, w tym informacji niezbędnej na potrzeby analizy profilu klienta i przygotowania dedykowanej oferty;
 • powodują czaso- i zasobochłonną realizację procesów biznesowych.

Systemom starszej generacji trudniej jest również sprostać wysokim wymaganiom w zakresie skalowalności i elastyczności, związanych z postępującą konsolidacją sektora bankowego.

Nie bez znaczenia dla motywacji banków są koszty utrzymania rozwiązań informatycznych, stanowiące znaczącą część wydatków IT banków i zmniejszające budżet dostępny na działania rozwojowe i innowacyjne. W roku 2013 r. wydatki ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: