Prezentacja VIII raportu nt. stanu wykorzystania funduszy UE dra Jerzego Kwiecińskiego

Finanse i gospodarka

13 października, poniedziałek, godz. 11.00siedziba BCC, Pałac Lubomirskich, przy pl. Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

Jak wydajemy 68 mld euro z UE na inwestycje na lata 2007-2015?
Jak dobrze wykorzystać nowe 82,5 mld euro?

Prezentacja VIII raportu nt. stanu wykorzystania funduszy UE dr Jerzy Kwieciński *- minister rozwoju regionalnego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, b. wiceminister rozwoju regionalnego.

W czasie spotkania będziemy starali się odpowiedzieć na pytania:

  • Ile pieniędzy unijnych możemy stracić z obecnej perspektywy finansowej 2007-2013 w końcu przyszłego roku?
  • Czy będziemy musieli oddawać pieniądze przeznaczone na kolej i projekty z obszaru społeczeństwa informacyjnego?
  • Czy i jak osiągamy założone cele?
  • Czy dzięki funduszom unijnym rośnie konkurencyjność i innowacyjność gospodarki?
  • Jak Polska wypada na tle innych krajów w rankingu wykorzystania funduszy unijnych?
  • Kiedy ruszą pieniądze unijne na politykę spójności z nowej perspektywy finansowej 2014-2020?
  • Na jakie wsparcie z UE mogą liczyć przedsiębiorcy?

Raport zawiera dokładną, aktualną analizę stanu wykorzystania funduszy europejskich na lata 2007-2015 w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, w krajowych i regionalnych programach operacyjnych.

* Dr Jerzy Kwieciński – ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych; wiceminister rozwoju regionalnego (2005-2008) bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. Minister Skarbu powołał dr Jerzego Kwiecińskiego w skład Rady Fundacji Fundusz Współpracy, a Rada powierzyła mu funkcję przewodniczącego.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 10 października: emil.mucinski@bcc.org.pl

Źródło: Gospodarczy Gabinet Cieni BCC

Udostępnij artykuł: