Prezentacja: Wierzymy w mądrość spółdzielców

NBS 2010/12

Rozmowa ze Zbigniewem Pomiankiem, wiceprezesem zarządu Asseco Poland S.A.

Rozmowa ze Zbigniewem Pomiankiem, wiceprezesem zarządu Asseco Poland S.A.

Panie Prezesie, firma Asseco Poland realizuje projekt systemu dla Spółdzielczej Grupy Bankowej. Na jakim etapie jest projekt? Czy można powiedzieć, że godzina zero już wybiła?

Niewątpliwie godzina zero już wybiła. Mamy za sobą uruchomienie systemu w GBW z początkiem bieżącego roku oraz wdrożenie systemu w ostatnich dniach w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskiem. Uruchomione zostały między innymi systemy transakcyjne, księga główna, hurtownia danych i aplikacje sprawozdawcze oraz bankowość elektroniczna. Można powiedzieć, że projekt wkroczył w ostatnią fazę, którą jest wdrażanie rozwiązania w kolejnych bankach spółdzielczych.

Wszyscy wiemy, że to bardzo duży projekt i rozwiązanie odmienne od funkcjonujących w bankach spółdzielczych i w bankach komercyjnych. Na czym polega jego wyjątkowość?

Istotnie projekt informatyczny tej wielkości nigdy nie był realizowany w sektorze banków spółdzielczych w Polsce. Budowane rozwiązanie ma bardzo szeroki zakres – od bankowości elektronicznej poprzez systemy transakcyjne, księgę główną i systemy rozliczeniowe do hurtowni danych i aplikacji sprawozdawczych. Wyjątkowość systemu wynika z faktu, że ma on obsługiwać wiele banków posiadających odrębną osobowość prawną, a jednocześnie realizujących wiele funkcji wymagających współpracy poszczególnych instalacji systemu. Banki spółdzielcze mają mieć zapewnione bezpieczeństwo danych, w żadnym wypadku nie mogą mieć dostępu do informacji o klientach czy rachunkach innego banku, ale jednocześnie systemy poszczególnych banków muszą wymieniać między sobą informacje dla realizacji niektórych funkcji biznesowych. Każdy bank spółdzielczy może oferować własne produkty, ale jednocześnie system ma zapewnić możliwość definiowania i automatycznej dystrybucji produktów wspólnych. Ponieważ docelowo z systemu może korzystać nawet 150 banków, konieczne było również przygotowanie mechanizmów ułatwiających administrowanie całym rozwiązaniem.

Czym rzeczywiście rozwiązanie dla SGB jest tak znacząco odmienne od innych produktów informatycznych na rynku bankowym?

Wymienione wcześniej wymagania stawiane systemowi powodują, że jest on rozwiązaniem istotnie różnym od innych występujących na rynku. Skalę wyjątkowości tego rozwiązania można zobrazować faktem, iż pomimo że def3000 funkcjonuje od wielu lat w bankach, takich jak Deutsche Bank PBC, Getin Noble Bank czy Eurobank – a zatem bankach działających na polskim rynku i obsługujących bardzo zróżnicowane produkty – to dostosowanie systemu wymagało pracochłonności na poziomie kilkudziesięciu osobolat, a szczegóły koniecznych dostosowań opisano w specyfikacjach, których ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: