Prezentacja: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankowości i finansach

NBS 2010/04

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku możemy podzielić na dwa etapy - w trakcie procesu sprzedażowego i tzw. ryzyko posprzedażowe.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku możemy podzielić na dwa etapy - w trakcie procesu sprzedażowego i tzw. ryzyko posprzedażowe.

Jacek Chylarecki, Senior Business Consultant Software Mind S.A.

W tym opracowaniu skupię się na ryzyku posprzedażowym dotyczącym jakości portfela kredytowego, które z perspektywy banku jest zagadnieniem trudniejszym w realizacji głównie ze względu na: złożoność samego procesu, czas jego trwania, wolumen procesów oraz ilość i zmienność czynników wpływających na jakość portfela kredytowego, a tym samym konieczność dynamicznych zmian w modelu.

Jak definiować zarządzanie ryzykiem? W najprostszym ujęciu – stanowi ono zakres działań podejmowanych w celu redukcji lub usunięcia ryzyka. Spróbujmy więc dokonać pewnej klasyfikacji działań podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem kredytowym wraz z pokazaniem, jak narzędzia IT, a konkretnie narzędzia klasy BPM, mogą wspomóc te działania.

Wiele rozwiązań stawia Software Mind Risk Management w czołówce nowoczesnych rozwiązań do zarządzania ryzykiem kredytowym, są to m.in.:

 • automatyzacja wyzwalania procesów
 • natychmiastowość powstawania zdarzeń
 • poprawna, szybka i automatyczna dystrybucja zadań
 • zarządzanie przepływem informacji między zespołami
 • kontrola terminów w procesach (sla)
 • obsługa sytuacji wyjątkowych (np. zastępstwa, urlopy)
 • brak zagubionych i zapomnianych spraw
 • standaryzacja obsługi danej sytuacji

Z głównych korzyści związanych z używaniem Software Mind Risk Management należy wymienić m.in.:

 • analizujemy wszystkie, a nie tylko wybrane sytuacje
 • dysponujemy pełną historią informacji o problemie
  n mamy wygodny dostęp do danych związanych z daną sprawą
 • analizujemy sytuacje szybko zmienne

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: