Prezentacja: ZERTO Nr 1 w replikacji środowiska VMWare

NBS 2015/09

ABN AMRO Clearing przetwarza miliony transakcji finansowych rocznie. W celu minimalizacji ryzyka i sprostania wymaganiom zgodności z przepisami konieczne jest wydajne zarządzanie procesami ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz odzyskiwania awaryjnego. ABN AMRO Clearing od zawsze dysponował możliwością kontrolowania procesów BC/DR, jednak odbywało się to ręcznie. Nie stanowiło to problemu, dopóki firma posiadała zaledwie dziesięć maszyn wirtualnych (VM). Jednak gdy jej organizacja stawała się coraz bardziej złożona, wraz z nią powiększało się środowisko i obecnie setki VM wymagają stosowania procesów BC/DR. Procedury manualne, które sprawdzały się przy dziesięciu maszynach wirtualnych, nie nadają się do zarządzania setkami VM.

ABN AMRO Clearing przetwarza miliony transakcji finansowych rocznie. W celu minimalizacji ryzyka i sprostania wymaganiom zgodności z przepisami konieczne jest wydajne zarządzanie procesami ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz odzyskiwania awaryjnego. ABN AMRO Clearing od zawsze dysponował możliwością kontrolowania procesów BC/DR, jednak odbywało się to ręcznie. Nie stanowiło to problemu, dopóki firma posiadała zaledwie dziesięć maszyn wirtualnych (VM). Jednak gdy jej organizacja stawała się coraz bardziej złożona, wraz z nią powiększało się środowisko i obecnie setki VM wymagają stosowania procesów BC/DR. Procedury manualne, które sprawdzały się przy dziesięciu maszynach wirtualnych, nie nadają się do zarządzania setkami VM.

Firma ABN AMRO Clearing potrzebowała prostego, zautomatyzowanego rozwiązania, które zapewniłoby sprawne zarządzanie procesami BC/DR w ich środowisku. Przeanalizowano usługę VMWare vCenter Site Recovery Manager (SRM). Stopień skomplikowania dwuproduktowego rozwiązania oraz niemożność replikacji pojedynczych VM wykluczyło takie rozwiązanie z gry. Prosta i wydajna replikacja Zerto Virtual Replication okazała się być technologią idealnie skrojoną na potrzeby ABN AMRO Clearing. Uruchomienie odzyskiwania typu failover, failback oraz awaryjnego wymagało od teraz zaledwie kilku kliknięć i było idealnie wyskalowane dla powiększającego się środowiska firmy. Udało się zredukować czas uzyskiwania dostępu do aplikacji przez użytkowników końcowych na stanowiskach docelowych o 97%.

Problem

ABN AMRO Clearing posiada setki maszyn wirtualnych, którymi trzeba zarządzać. Firma posiadała licencje VMware SRM i spróbowała zastosować to rozwiązanie do BC/DR. Szybko okazało się, że replikacja lub odzyskiwanie awaryjne czy failover pojedynczej VM nie są możliwe. Przywracanie odbywało się na poziomie LUN, co powodowało nadmierną replikację i nieefektywne wykorzystanie przepustowości łącza oraz zasobów pamięci, obniżając wartości zwrotu z inwestycji. Wymagana konfiguracja była skomplikowana, co rodziło obawy zespołu ABN AMRO Clearing, że proces BC/DR nie będzie wykonywany konsekwentnie.

Dlaczego Zerto Virtual Replication?

Instytucje finansowe podlegają ścisłym regulacjom, które dotyczą między innymi konieczności stosowania procesów BC/ DR. Firma ABN AMRO poszukiwała czegoś, co zapewni usługi na bardzo dynamicznym poziomie, czego obsługa będzie jednocześnie intuicyjna. Zerto Virtual Replication konfiguruje się tylko raz i wymaga minimalnej bieżącej obsługi w celu zapewnienia przywrócenia przerwanej ciągłości działania przedsiębiorstwa. Instalacja, konfiguracja i nauczenie się użytkowania innych rozwiązań zajmowało kilka dni. Zerto Virtual Replication zaczęło działać po 90 minutach, przyspieszając czas potrzebny na opracowanie rozwiązania o 98%.

 • Replikacja VM i granularność: możliwość wyboru określonych VM do replikacjipozwala ABN AMRO chronić to, co trzeba i nic ponadto. Redukuje to wymaganiaodnośnie pamięci i przepustowości łącza, jednocześnie upraszczając procesy BC/DR. Wyeliminowano również konieczność wykonywania dodatkowej czynności pozwalającej zorientować się, które VM znajdują się na danym LUN, co ograniczyłostopień skomplikowania.
 • Zautomatyzowane i skuteczne raportowanie w celu spełnienia wymogów audytu: po zakończeniu testowania DR generowany jest raport opisujący szczegółowo każdy krok w procesie odzyskiwania, w tym czas, jaki był potrzebny, by to osiągnąć. Raporty te spełniają wymogi wewnętrznych i zewnętrznych audytów, zapewniając przewidywalność w obliczu sytuacji kryzysowej.
 • Krótkie okresy recovery point objective (RPO) i recovery time objective (RTO): Zerto Virtual Replication zapewnia RPO w czasie mierzonym w sekundach, a RTO w minutach. Dzięki temu aplikacje stają się dostępne szybko i przy minimalnej utracie danych ABN AMRO Clearing ryzykuje straty rzędu tysięcy funtów na godzinę, zatem minimalizacja utraty danych i przyspieszenie dostępności są sprawami o kluczowym znaczeniu.
 • Ciągła ochrona danych dzięki rejestrowi: rejestr zapewnia wiele punktów odniesienia dla procedury failback, ułatwiając w jej ramach odzyskiwanie zarówno po awariach logicznych, jak i przestojach spowodowanych różnego typu katastrofami, w tym naturalnymi.
 • Nieskomplikowane zarządzanie: Zerto Virtual Replication jest bardzo proste w użyciu. Podłącza się bezpośrednio do VMware VCenter, centralizując i ułatwiając zarządzanie. Wystarczy jedno kliknięcie, aby chronić, testować i uruchamiać procedurę failover.
 • Zautomatyzowane testowanie failback, failover, DR i odzyskiwania: dzięki automatyzacji obciążenia robocze produkcji mogą być replikowane i odzyskiwane konsekwentnie z wykorzystaniem prostej, powtarzalnej procedury. Automatyzacja zapewnia dokładność, jednocześnie przyspieszając recovery time objective.
 • Łatwe migracje: możliwość szybkiego i łatwego przenoszenia maszyny wirtualnej do innej lokalizacji usprawnia korzystanie z zasobów w ramach całego środowiska

Musimy mieć do dyspozycji skuteczne rozwiązanie BC/DR, które będzie niezawodne i pozwoli nam osiągnąć założone poziomy świadczenia usług. Nie możemy pozwolić sobie na ryzyko, jeśli chodzi o BC/DR. Rozwiązanie Zerto Virtual Replication natychmiast udowodniło prostotę działania - rozpoczęło działanie po 90 minutach. Łatwe w obsłudze, niezawodne, bez trudu spełniło wewnętrzne i zewnętrzne wymagania dotyczące ochrony danych".

Starszy analityk VM/SAN, ABN AMRO Clearing

ABN AMRO Clearing to niezależny globalny partner biznesowy zapewniający pakiety zintegrowanych usług profesjonalnym firmom. Rodowód firmy sięga lat 80., gdy po raz pierwszy w Europie, w Amsterdamie, otwarto giełdę Options Exchange. Od tamtego czasu firma ABN AMRO Clearing rozwinęła się na tyle, by stać się wiodącym światowym dostawcą usług związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa. Przez wiele lat operując pod nazwami "Mees Pierson" i "Fortis", przedsiębiorstwo przemianowane zostało niedawno na ABN AMRO Clearing.

Firma Zerto zaprojektowała opartą na oprogramowaniu platformę do przenoszenia obciążeń roboczych, migracji, ochrony oraz odzyskiwania w środowiskach chmury hybrydowej, zapewniając bezkonfliktową elastyczność i możliwość zarządzania aplikacjami niezależnie od tego, czy zainstalowano je na urządzeniu stacjonarnym, czy w chmurze. Platforma Cloud Fabric opracowana przez Zerto bazuje na uznanym oprogramowaniu Zerto Virtual Replication, które stało się standardem, jeśli chodzi o ochronę, odzyskiwanie oraz migrację danych w chmurze i w zwirtualizowanych centrach danych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę www.zerto.com.

Wyzwania Rozwiązanie dla zachowania ciągłości działania przedsiębiorstwa musi:

 • Spełniać wymogi audytów
 • Upraszczać procesy BC/DR dla wielu VM
 • Nie wymagać zmian w konfiguracji

Rozwiązanie Zerto Virtual Replication:

 • Sporządza raporty dla testów odzyskiwaniaawaryjnego przekraczające wymogi audytów
 • Automatycznie testuje odzyskiwanie awaryjne, failover i failback
 • Prowadzi replikację na poziomie VM bez konieczności ponownej konfiguracji pamięci

"Granularność Zerto (VirtualReplication) jest niezwykle wartościowa dla naszej organizacji. Dzięki Zerto możemy odzyskiwać, w zależności od sytuacji, pojedyncze VM lub większą ich liczbę i, co najważniejsze, odbywa się to szybko. Proces odzyskiwania zajmował nam kiedyś 9 godzin i angażował kilka osób, przez co traciliśmy przynajmniej godzinę przeliczoną na wartościowe dane. Zerto (Virtual Replication) zajmuje to zaledwie 15 minut i wymaga jednej osoby przy stracie kilku sekund".

Starszy analityk VM/SAN, ABN AMRO Clearing

 

 

Udostępnij artykuł: