Prezentacja: Znaczenie banków spółdzielczych w tworzeniu ogólnosektorowej bazy danych o nieruchomościach

NBS 2013/09

Każdy, kto choćby w minimalnym stopniu zajmował się zawodowo rynkiem nieruchomości, ma świadomość, że pojęcie "polski rynek nieruchomości" jest samo w sobie pojęciem abstrakcyjnym, bo czy informacja o średniej cenie metra kwadratowego mieszkania w Polsce może być w jakikolwiek sposób użyteczna?

Jacek Furga – prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, prezes Centrum AMRON

Na obraz polskiego rynku składają się rynki lokalne, a analiza i próba diagnozy sytuacji w skali ogólnokrajowej polega na skrupulatnym badaniu poszczególnych małych rynków, porównywaniu, szukaniu analogii i przyczyn obserwowanych zjawisk oraz wyciąganiu wniosków. Przy czym wnioski i oparte na nich prognozy są tym trafniejsze, im bardziej szczegółowo zdefiniowane zostały analizowane rynki i im większy zasób danych stanowił podstawę analizy.

W trakcie prac nad nowelizacją Rekomendacji J Komisja Nadzoru Finansowego wielokrotnie podkreślała znaczenie możliwie najpełniejszej wiedzy o polskim rynku nieruchomości dla bezpieczeństwa banków i całego sektora bankowego. Rozważna polityka finansowania transakcji na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: