Prezentacja: Znaczenie informacji o finansowanych nieruchomościach dla bezpieczeństwa sektora finansowego

BANK 2012/06

Rekomendacja J dotycząca tworzenia przez banki baz danych odnoszących się do rynku nieruchomości uchwalona w 2000 r. była adresowana w szczególności do banków w znacznym stopniu zaangażowanych w obsługę finansową rynku nieruchomości, w tym do specjalistycznych banków hipotecznych.

Agnieszka Gołębiowska
Koordynator Centrum AMRON ds. Relacji z Klientami

Pierwsze z nich – Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A. oraz Hypo- Vereinsbank Bank Hipoteczny S.A. rozpoczęły działalność operacyjną w 1999 r., Śląski Bank Hipoteczny S.A. – rok później. Niestabilny rynek oraz brak wiarygodnych źródeł informacji o nieruchomościach (w tym o cenach i wartościach) stanowiły przeszkodę w rzetelnej analizie ryzyka związanego z finansowaniem hipotecznym, stąd potrzeba prowadzenia przez banki własnych baz danych o rynku nieruchomości zasygnalizowana w Rekomendacji F z 1998 r. została wyraźnie wskazana w Rekomendacji J.

Wśród celów prowadzenia baz nadzorca wymienił możliwość oceny aktualnego stanu rynku nieruchomości oraz wyznaczanie trendów i prognoz ich wartości, poprawę ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: