Prezentacje: Bliżej AMRON

NBS 2009/10

Organizowane przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi: Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA, Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA oraz Mazowieckim Bankiem Regionalnym SA, doroczne FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH było pierwszą okazją do bezpośredniej dyskusji i wymiany poglądów dotyczących korzystania z Systemu AMRON przez banki spółdzielcze.

Jacek Furga

Większość spośród banków spółdzielczych reprezentowanych na Forum Liderów uczestniczy już w Systemie AMRON, wykorzystując jego funkcjonalności w swojej działalności, zwłaszcza:

  • w procesie obsługi potencjalnych kredytobiorców – przy wstępnym określaniu wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, wykorzystując raporty typu A lub B zawierające informacje dotyczące transakcji kupna/sprzedaży dla dostępnych w AMRON nieruchomości podobnych, co umożliwia określenie bezpiecznego dla banku poziomu zaangażowania kredytowego;
  • w procesie obsługi hipotecznych zabezpieczeń wierzytelności i monitorowania rynku nieruchomości, wykorzystując w tym celu specjalnie dedykowane raporty średnich cen w różnych przekrojach oraz raport D prezentujący ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: