Prezentacje: Działaj zgodnie z Planem! (OPK)

NBS 2009/09

Każdy z nas ma inne potrzeby i inne plany na przyszłość. Ale jedno jest wspólne: do ich realizacji potrzebujemy pieniędzy. O tym, że warto oszczędzać, nie trzeba nikogo przekonywać. Konsekwentne odkładanie środków zawsze się opłacało. Każdy czas jest dobry na rozpoczęcie systematycznej inwestycji na długie lata.

Każdy z nas ma inne potrzeby i inne plany na przyszłość. Ale jedno jest wspólne: do ich realizacji potrzebujemy pieniędzy. O tym, że warto oszczędzać, nie trzeba nikogo przekonywać. Konsekwentne odkładanie środków zawsze się opłacało. Każdy czas jest dobry na rozpoczęcie systematycznej inwestycji na długie lata.

Każdy inwestor przed rozpoczę­ciem lokowania środków w in­strumentach finansowych po­winien zadać sobie kilka zasadniczych pytań:
  • Jaką kwotę chciałbym mieć na końcu?
  • W jakim czasie?
  • Jakie ryzyko jestem w stanie po­nieść?

Długi termin pozwala zebrać środ­ki na przyszłość dziecka, dodatkową emeryturę, pieniądze na otwarcie włas­nego biznesu bądź wcześniejszą spłatę kredytu mieszkaniowego, ale także na podróż życia.

Oszczędzanie długoterminowe to mi­nimum 5 lat, ale być może ze względu na wybrany przez nas cel – dużo, dużo wię­cej. A w takim horyzoncie najlepszym rozwiązaniem są właśnie fundusze akcji. Inwestując już dzisiaj, ma się duże szan­se na osiągnięcie ponadprzeciętnych zy­sków w ciągu kilku – czy kilkunastu lat.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: