Prezentacje: Korzystne prześwietlenie (OPK)

NBS 2009/09

Rozmowa z Robertem Siuchno, ekspertem w Departamencie Klienta Korporacyjnego w Biurze Informacji Kredytowej BIK SA.

W październiku ubiegłego roku BIK uruchomił nowy system infor­macji o zobowiązaniach przedsię­biorców. Ile banków już korzysta z tego systemu?

Już pod koniec 2006 r. Biuro Infor­macji Kredytowej udostępniło bankom do testowania System Informacji BIK – Przedsiębiorca. Natomiast od październiku 2008 r. banki mogą już w pełni korzystać z tego systemu. Obecnie trzy banki komercyjne korzy­stają z Systemu Informacji BIK – Przed­siębiorca, ale kilka następnych jest właśnie w fazie przygotowywania swo­ich danych do uczestniczenia w tym systemie. Do końca bieżącego roku w będzie w nim ok.60 proc. danych dotyczących informacji o przedsiębior­cach, jakimi dysponują banki.

Jakie korzyści mają banki, które przystępują do Systemu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: