Prezentacje: POLSKI SYSTEM KREDYTOWY WYSOKO W RANKINGU BANKU ŚWIATOWEGO

FN 2012/04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

Coroczny raport Banku Światowego "Doing Business" bada sytuację poszczególnych krajów pod kątem łatwości lub barier stojących na przeszkodzie do otwarcia przez przedsiębiorcę własnej firmy. Eksperci Banku Światowego analizują regulacje prawne w kilku obszarach, które mają znaczący wpływ na funkcjonowanie firm. W raporcie porównuje się aż 183 gospodarki świata, od Afganistanu po Zimbabwe. Wskaźniki dotyczące danego kraju pozwalają ocenić, gdzie jakie reformy zostały wprowadzone, a także, jaki jest w nim klimat dla otwierania i prowadzenie działalności biznesowej.

Coroczny raport Banku Światowego "Doing Business" bada sytuację poszczególnych krajów pod kątem łatwości lub barier stojących na przeszkodzie do otwarcia przez przedsiębiorcę własnej firmy. Eksperci Banku Światowego analizują regulacje prawne w kilku obszarach, które mają znaczący wpływ na funkcjonowanie firm. W raporcie porównuje się aż 183 gospodarki świata, od Afganistanu po Zimbabwe. Wskaźniki dotyczące danego kraju pozwalają ocenić, gdzie jakie reformy zostały wprowadzone, a także, jaki jest w nim klimat dla otwierania i prowadzenie działalności biznesowej.

dr Krzysztof Markowski
Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej

Według autorów raportu systemy wymiany informacji o kredytobiorcach są niezwykle istotnym czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy poszczególnych krajów. Eksperci BŚ podkreślają, że polski system zasługuje na duże uznanie. W raporcie „Doing Business 2012” Polska zajęła 8. miejsce pod względem dostępności do kredytu na 183 badane kraje.

Polski system dostępu do informacji kredytowej, z BIK jako kluczowym podmiotem, otrzymał 5 na 6 możliwych punktów w indeksie Banku Światowego. To jeden z najlepszych wyników wśród wszystkich badanych państw. Równocześnie pod względem dostępności do kredytu Polska zajęła wysoką, 8. pozycję. Bank Światowy oceniał skuteczność rozwiązań prawnych, zakres i dostęp do informacji ułatwiających podejmowanie decyzji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: