Prezentacje: Rynek ziemi rolnej w Polsce w latach 2004–2008

NBS 2009/09

Przedstawiamy Państwu raport dotyczący rynku ziemi rolniczej w Polsce w latach 2004-2008. Raport podsumowuje serię 16 analiz realizowanych przez nas od końca 2007 roku dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi w podziale na województwa.

Przedstawiamy Państwu raport dotyczący rynku ziemi rolniczej w Polsce w latach 2004-2008. Raport podsumowuje serię 16 analiz realizowanych przez nas od końca 2007 roku dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi w podziale na województwa.

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej stronie internetowej www.amron.pl. W drugiej połowie 2009 roku zaprezentujemy Państwu kolejne analizy dotyczące innych segmentów rynku nieruchomości.

Analizy poświęcone gruntom rolnym zostały przygotowane w oparciu o dane pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych. Tereny, które sprzedaje Agencja Nieruchomości Rolnych to zarówno grunty małe, do 0,5 ha, jak i bardzo duże, o wielkości kilkuset hektarów, jednakże większość transakcji dotyczy gruntów najmniejszych. Ponadto duża część nieruchomości ANR położona jest w atrakcyjnych terenach miejskich i podmiejskich. Obydwa czynniki powodują, że spory zasób gruntów zbywanych przez ANR kupowany jest w celach nierolniczych. Ten fakt może powodować zdecydowane różnice między cenami nieruchomości rolnych kupowanych z myślą o uprawie roli z jednej strony oraz pod zabudowę mieszkaniową lub komercyjną z drugiej. W konsekwencji średnia cena nieruchomości rolnych liczona na podstawie obydwu serii danych może być zawyżona w stosunku do przeciętnej ceny gruntów użytkowanych rolniczo, jednakże przedstawia ona rzeczywisty obraz sytuacji w tym segmencie rynku.

Nieruchomości rolne w Polsce

Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce wynosi 7,02 ha. Wartość jest ta bardzo silnie zróżnicowana wewnętrznie: od 2,7 ha w województwie małopolskim do 17,9 w województwie zachodniopomorskim. Dla porównania, przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego w krajach UE-27 wyniosła w 2007 roku 12,0 ha, dla państw UE-25 16,0 ha, a dla krajów „dawnej Unii” (UE-15) aż 21,4 ha. Kraje z najniższymi przeciętnymi powierzchniami gospodarstw rolnych to Malta (0,9 ha), Cypr (3,3 ha) i Rumunia (3,4 ha), a największymi: Republika Czeska (84,2 ha) oraz Wielka Brytania (55,4 ha)1.

W okresie 2004-2007 powierzchnia użytków rolnych w Polsce zmniejszyła się o około 150 tys. ha. Obrazuje to odsetek terenów rolniczych, który zmniejszył się w omawianym okresie z 5,22 do 5,17 proc.

Liczba gospodarstw rolnych w okresie od 2004 do 2007 roku spadała średnio o około 85 tys. rocznie. Dotyczy to zasadniczo mniejszych gospodarstw, których odsetek w analizowanym okresie zmniejszył się o prawie 4,5 proc. W latach 2004-2007 wzrastał natomiast odsetek gospodarstw o powierzchniach większych od 1 ha. Szczegółowe dane o gospodarstwach rolnych w Polsce przedstawiono w tabeli 1.

Podaż i popyt nieruchomości rolnych w Polsce w latach 2004-2008

Lata 2004-2007 to okres dynamicznego wzrostu liczby zawieranych transakcji kupna-sprzedaży na rynku ziemi rolnej w Polsce. Największa dynamika wzrostu liczby transakcji wystąpiła w drugiej połowie 2006 roku (wzrost w stosunku do analogicznych miesięcy 2005 roku o około 2000-2500 transakcji miesięcznie) i utrzymała się do połowy 2007 roku. Jednocześnie, należy zwrócić uwagę na bardzo wyraź...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: