Prezentacje: Skuteczny monitoring wartości zabezpieczeń hipotecznych

FN 2016/10-12 (październik-grudzień 2016)

Od ponad 12 lat Centrum AMRON działa na rynku międzybankowej wymiany informacji o nieruchomościach. Jako profesjonalny ośrodek analityczno-badawczy, świadczymy szerokie spektrum usług w zakresie monitorowania i analiz rynku obrotu nieruchomościami. Z powodzeniem dostarczamy naszym klientom i partnerom zweryfikowaną informację o rynku nieruchomości, wyjaśniamy zjawiska na nim zachodzące, a także zapewniamy dostęp do rzetelnej informacji gospodarczej. Nasze doświadczenie oraz satysfakcja naszych klientów potwierdzają nasze kompetencje zarówno w administrowaniu i obsłudze bazy danych i Systemu AMRON, ale również w obszarze analiz rynku nieruchomości oraz usług wspierających banki w procesie oceny i monitorowania wartości zabezpieczeń na nieruchomościach.

W piśmie z dnia 8 sierpnia br. adresowanym do prezesów zarządów banków (sygn. DIB_DIB_ WMS/0735/8/1/2016), wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak zwraca uwagę na obowiązek rzetelnej weryfikacji wartości nieruchomości przyjmowanych jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowych oraz o konieczności monitorowania wartości zabezpieczeń na nieruchomościach: „(…) Podkreślenia wymaga fakt, że jakość procesów związanych z weryfikacją oraz monitorowaniem i aktualizacją wartości nieruchomości przyjmowanych jako zabezpieczenia ekspozycji kredytowych mają istotny wpływ na poziom ryzyka kredytowego zarówno w poszczególnych bankach (…), jak i w skali całego sektora bankowego.

(…) Banki powinny dochować szczególnej staranności w zakresie ustalania i regularnego stosowania wysokich standardów zarządzania ryzykiem związanym z przyjmowaniem zabezpieczeń ustanowionych na nieruchomościach w całym okresie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: