Prezentacje: System BANKOWY REJESTR Trudne czasy to większe ryzyko finansowe…

NBS 2009/09

W obecnych, niezbyt stabilnych gospodarczo czasach, każda decyzja dotycząca finansów musi być poprzedzona rzetelną oceną ryzyka. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw, których rachunek ekonomiczny zależy od wypłacalności kontrahenta.

W obecnych, niezbyt stabilnych gospodarczo czasach, każda decyzja dotycząca finansów musi być poprzedzona rzetelną oceną ryzyka. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw, których rachunek ekonomiczny zależy od wypłacalności kontrahenta.

Do firm takich z pewnością można zaliczyć banki, które udzielając kredytu powinny mieć gwarancję, że klient będzie w stanie go spłacić. Czy taką gwarancję można uzyskać? Stuprocentową na pewno nie, ale sprawdzenie potencjalnego kredytobiorcy może w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko.

Banki mają dostęp do wielu narzędzi, dzięki którym ocena potencjalnego kredytobiorcy nie jest trudna. Jednym z systemów, który znacznie ułatwia podjęcie dobrej decyzji, jest System BANKOWY REJESTR. Zawiera on informacje o osobach i przedsiębiorstwach, które nie wywiązują się ze swoich finansowych powinności wobec banków. Zasada umieszczenia wpisu w systemie jest prosta, jeśli łączna wartość zobowiązań przekracza 200 zł w przypadku osób prywatnych i 500 zł w przypadku przedsiębiorców, a zaległość wynosi co najmniej 60 dni, i osoba lub firma wpisywana do rejestru spełni jeden z warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, jej dane znajdą się wówczas w Systemie BANKOWY REJESTR.

Dane w systemie aktualizowane są co najmniej raz dziennie. Wg stanu na I połowę sierpnia 2009 r. Centralna Baza Danych Systemu BANKOWY REJESTR ma ponad 1,3 mln wpisów, co daje niemal 25 proc. wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie są to optymistyczne dane, szczególnie, iż liczba wpisów z miesiąca na miesiąc jest coraz większa i tylko w lipcu baza powiększyła się o 40 tys. rekordów. Tempo wzrostu ilości wpisów w pierwszym półroczu 2009 roku jest ponad dwukrotnie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: