Prezentacje: System Informacji BIK PRZEDSIĘBIORCA

NBS 2009/07-08

To system międzybankowej wymiany informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców, jeden z filarów kompleksowego Systemu Informacji o zobowiązaniach i historiach kredytowych klientów banków oraz SKOK-ów budowanego przez Biuro Informacji Kredytowej SA.

SI BIK PRZEDSIĘBIORCA ma umożli­wić użytkownikom prosty dostęp do aktualnej i wszechstronnej bazy danych, zawierającej informacje na temat przedsiębiorców i ich zobowią-zań. Zasoby informacyjne systemu są gromadzone i udostępniane w procesie międzybankowej wymiany informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców.

Podstawowe założenia doty­czące wymiany informacji w SI BIK KLIENT INDYWIDAULANY i SI BIK PRZEDSIĘBIORCA

W ramach SI BIK KLIENT INDYWIDAULA­NY wymieniane są informacje o zobowiąza­niach klientów indywidualnych (np. kredyty konsumpcyjne, mieszkaniowe, odnawialne).

W SI BIK PRZEDSIĘBIORCA wymie­niane są informacje o zobowiązaniach klientów powstałych wobec banków, które wynikają z prowadzonej działalności gospodarczej (w tym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: