Prezentacje: XVI Forum gospodarcze ” Rok wielkich rocznic”

BANK 2009/05

Stowarzyszenie INTEGRACJA i WSPÓŁPRACA zorganizowało w Toruniu, w dniach 20 -21 kwietnia 2009 r. XVI edycję Forum Gospodarczego. W dwudniowej konferencji udział wzięło blisko 600 osób z kraju i zagranicy.

Słowo wstępne nt. „Polska -Unia Europejska. Pięć lat po” wygłosiła prof. Danuta Hübner. W trakcie sesji inauguracyjnej zorganizowany został telemost Warszawa -Toruń, z udziałem Ryszarda Czarneckiego, Posła do Parlamentu Europejskiego.

Głos w dyskusji na ww. temat zabrali także: Maciej Górski, Prezes Geofizyki Toruń Sp. z o.o., Marek Sawicki, Mini-ster Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Józef Oleksy, Prezes Rady Ministrów wlatach1995 -1996, Marszałek Sejmu wlatach1993 -1995 i2004 -2005, Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko -Pomorskiego, Jarosław Pietras, Dyrektor Generalny Sekretariatu Rady Unii Europejskiej, odpowiadający za sprawy energetyki i ochrony Środowiska oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Druga część sesji inauguracyjnej przebiegała pod znakiem dyskusji podsumowującej dwudziestą rocznicę obrad Okrą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: