Prezes Alior Banku: zmiana polityki kredytowej zwiększyła naszą odporność na skutki COVID-19

Z rynku

Alior Bank poprawił jakość i poziom zabezpieczenia nowych ekspozycji kredytowych, i ocenia, że dzięki temu istotnie zmniejszył wrażliwość kosztów ryzyka na COVID-19 oraz spodziewaną recesję gospodarczą. Bank uruchamia dodatkowe działania, które przynieść mają dalsze oszczędności i podnosi efektywność wewnętrznych procesów windykacyjnych - poinformowali przedstawiciele banku.

Krzysztof Bachta
Krzysztof Bachta. Fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl

Alior Bank poprawił jakość i poziom zabezpieczenia nowych ekspozycji kredytowych, i ocenia, że dzięki temu istotnie zmniejszył wrażliwość kosztów ryzyka na COVID-19 oraz spodziewaną recesję gospodarczą. Bank uruchamia dodatkowe działania, które przynieść mają dalsze oszczędności i podnosi efektywność wewnętrznych procesów windykacyjnych - poinformowali przedstawiciele banku.

.@AliorBankSA poprawił jakość i poziom zabezpieczenia nowych ekspozycji kredytowych i ocenia, że dzięki temu istotnie zmniejszył wrażliwość kosztów ryzyka na #COVID19 oraz spodziewaną recesję gospodarczą #AliorBank #koronawirus #kredyty

"Zmiany polityk kredytowych, które wprowadziliśmy były głębokie, ale jednocześnie precyzyjne. W efekcie niższe przychody odsetkowe będą częściowo kompensowane wysoką jakością nowej akcji kredytowej oraz spadającym kosztem finansowania. Dodatkowo, mamy stały pozytywny trend w pozyskaniu nowych klientów i sprzedaży produktów w kanale online" - powiedział prezes banku Krzysztof Bachta.

"W 2019 r. podjęliśmy szereg działań, które istotnie zmniejszyły wrażliwość kosztów ryzyka na COVID-19 i spodziewaną recesję gospodarczą. Zreformowaliśmy całą linię biznesową klientów biznesowych, wprowadziliśmy nowe zasady strukturyzowania transakcji kredytowych oraz umacniamy kompetencje branżowe naszych pracowników" - dodał.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Podczas środowej konferencji prezes banku powiedział, że w wyniku pandemii i związanych z nią skutków polityka kredytowa Alior Banku po raz kolejny zacieśniła się i trend ten będzie kontynuowany w całym sektorze. Spodziewany jest również spadek popytu na kredyty konsumenckie i mieszkaniowe, co przełoży się na przychody odsetkowe i przyszłe wyniki banku.

Czytaj także: Alior Bank: zysk netto w I kw. wyniósł 73,2 mln zł, powyżej oczekiwań >>>

Alior Bank zaprezentował strukturę swojego portfela kredytowego z punktu widzenia wrażliwości poszczególnych branż i źródeł finansowania na skutki pandemii. Z danych tych wynika, że ponad 75 proc. jego ekspozycji kredytowych dotyczy najbardziej bezpiecznych sektorów gospodarki.

"Polityka kredytowa jest w dużym stopniu oparta o modele branżowe wdrażane w trakcie 2019 r. i aktualizowane w ostatnich tygodniach z uwagi na COVID-19. Klasy ryzyka poszczególnych sektorów gospodarki ustalamy m.in. w oparciu o informacje z GUS nt. wyników produkcji i handlu, prognozy finansowe, a obecnie korygujemy je również zmiennością obrotów obserwowanych na rachunkach naszych klientów. W branżach niskiego ryzyka obroty za kwiecień w relacji do lutego wzrosły o 5 proc." - powiedział Bachta.

"Na rosnącą odporność naszego portfela kredytowego pozytywnie wpływa fakt, że dążąc do lepszej dywersyfikacji i mniejszej koncentracji portfela klienta biznesowego, w trakcie 2019 r. prewencyjnie zakończyliśmy finansowanie kilku dużych ekspozycji, których wrażliwość byłaby dziś z pewnością bardzo wysoka. Istotne jest również dużo mniejsze zaangażowanie w nową akcję kredytową w segmencie AGRO oraz wyższy poziom pokrycia odpisami tego portfela, będący skutkiem przeglądów przeprowadzonych w ubiegłym roku" - dodał.

Marek Szcześniak, wiceprezes odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem, powiedział, że bank w trakcie 2019 r. wyraźnie poprawił jakość i poziom zabezpieczenia nowych ekspozycji kredytowych. Podał, że w pożyczce gotówkowej roczne prawdopodobieństwo defaultu (PD) nowej akcji kredytowej z 2019 r. jest względnie o 21 proc. niższe niż akcji kredytowej z 2018 r. Z kolei dla kredytów hipotecznych poprawa PD sięga 35,5 proc. przy równoczesnym wzroście wolumenów sprzedaży w najbardziej interesujących dla banku segmentach rynku nieruchomości mieszkaniowych.

"W segmencie mikro odnotowaliśmy spadek PD o 19,9 proc. oraz jednocześnie wzrost sprzedaży gwarancji BGK do poziomów przekraczających 90 proc. nowej akcji kredytowej. Wpływ wprowadzonych usprawnień dla całej akcji kredytowej 2019 r. wyraża się obniżeniem poziomu straty oczekiwanej (EL) o 378 mln zł" - powiedział Szcześniak.

Dodał, że szacunki te pochodzą z lutego i nie uwzględniają jeszcze skutków pandemii.

"Biorąc pod uwagę ogólny wzrost kosztów ryzyka całego sektora bankowego, zmiana ta w ujęciu nominalnym będzie jeszcze większa" - powiedział Szcześniak.

Alior Bank podnosi efektywność procesów windykacyjnych

Pod koniec lutego, jeszcze przed pandemią, Alior Bank spodziewał się, że wskaźnik kosztów ryzyka wyniesie w tym roku 2 proc., podczas gdy w 2019 roku wyniósł on 2,39 proc. Koszty ryzyka wynoszą obecnie 1,93 proc.

"Z pewnością poziom kosztów ryzyka będzie wyższy niż planowaliśmy przed COVID-19. Będzie to miało istotny wpływ na wskaźniki rentowności banku, już wyjściowo obarczone skutkami małego TSUE oraz obniżeniem stóp procentowych. Nie sposób dziś precyzyjnie ocenić, jaka część klientów korzystających z wakacji kredytowych doświadczy trwałej utraty zdolności do spłaty zaciągniętych kredytów" - powiedział Szcześniak.

"Można się również spodziewać przejściowego zamrożenia obrotu wierzytelnościami trudnymi i dużej przeceny aktywów będących zabezpieczeniem kredytów, co przełoży się również na wyższe odpisy. Wiele będzie zależeć od efektywności postepowań sądowych" - dodał.

Szcześniak poinformował, że efektywność procesów windykacyjnych banku w 2019 roku wzrosła o niemal 7 proc., a w tym roku bank kontynuuje procesy optymalizacyjne w tym zakresie.

"Z początkiem maja wdrożyliśmy zupełnie nowe procesy miękkiej windykacji w segmencie mikroprzedsiębiorstw. Według danych sprzed pandemii, projekt przyniesie wzrost efektywności w tym segmencie w ujęciu rocznym o 11 proc., co już w tym roku powinno się przełożyć na wymierne kwoty. W czasie kryzysu wyniki jednostek restrukturyzacji i windykacji nabierają jeszcze większego znaczenia" - powiedział Szcześniak.

Bank będzie szukał dodatkowych oszczędności

Wskaźnik kosztów do dochodów banku po pierwszym kwartale wyniósł 50,6 proc. Na koniec 2019 r. było to 43 proc.

"Każdy kryzys wymusza dodatkowe działania restrukturyzacyjne i redukcję kosztów. Historycznie w Alior Banku współczynnik C/I kształtował się na bardzo dobrym poziomie, niemniej jednak w obecnej sytuacji zdecydowaliśmy się uruchomić dodatkowe działania, które przyniosą dalsze oszczędności" - powiedział Bachta.

W środę Alior Bank opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 r. Zysk netto grupy wyniósł 73,2 mln zł i okazał się 29 proc. powyżej oczekiwań analityków. Bank informował, że wynik ten jest obciążony skutkami tzw. „małego” TSUE w kwocie 51 mln zł. Korygując ten fakt wynik byłby o 20 proc. wyższy niż przed rokiem.

Udostępnij artykuł: