Prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej Adam Dudek laureatem Złotego Krzyża Małopolski

Aktualności

W tym roku XI Limanowska Gala Przedsiębiorczości odbywała się pod Honorowym Patronatem Elżbiety Bieńkowskiej Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Andrzeja Czerwińskiego Ministra Skarbu Państwa, Stanisława Hodorowicza Senatora RP, oraz Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego.

W tym roku XI Limanowska Gala Przedsiębiorczości odbywała się pod Honorowym Patronatem Elżbiety Bieńkowskiej Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Andrzeja Czerwińskiego Ministra Skarbu Państwa, Stanisława Hodorowicza Senatora RP, oraz Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego.

XI Limanowska Gala Przedsiębiorczości miała na celu podkreślenie roli i znaczenia firm, które funkcjonują w regionie i które mają wpływ na gospodarczy rozwój powiatu limanowskiego. Przez ostatnie 10 lat zaprezentowane zostały sukcesy i osiągnięcia prawie 400 firm, które w trakcie limanowskiego święta przedsiębiorczości odebrały nagrody i wyróżnienia w kategoriach "Lider Biznesu", "Przedsiębiorca Roku", a także "Za działalność charytatywną wśród lokalnej społeczności". Gala jest również podziękowaniem dla ludzi, którzy tworzą przyjazny klimat wokół przedsiębiorczości.

W kategorii "Przedsiębiorca Roku" Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał nominację za szczególną dbałość o zasoby ludzkie. Ta dbałość wyraża się między innymi poprzez korzystne warunki zatrudnienia, płacy, dodatków pozapłacowych, zorganizowanie bezpiecznych  warunków pracy, zapewnienie pracownikowi rozwoju zawodowego i osobistego. W konsekwencji, takie podejście pracodawców sprzyja rozwojowi lokalnego rynku pracy.

Kolejny sukces to  Złota Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski, którym został odznaczony  Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej - Adam Dudek.

151127.bs.limanowa.01.600x400

Odznaka - Krzyż Małopolski jest ściśle związana - poprzez swoją symbolikę - z regionem, a inspirację dla niej stanowi krzyż na Wielkim Giewoncie, który jest najbardziej rozpoznawalną górą w regionie i w kraju. Właśnie u jego stóp podczas mszy świętej 6 czerwca 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II zwrócił się do Małopolan ze słowami "Na was zawsze można liczyć". To zawołanie stanowi bez wątpienia istotę działalności osób, które zostały uhonorowane.

Uroczystego wręczenia Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego - Krzyża Małopolski, w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego, dokonał Leszek Zegzda - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Urszula Nowogórska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Limanowej

Udostępnij artykuł: